Previous Page  3 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 86 Next Page
Page Background

3

BU SAYIDA

|

THIS ISSUE

HABER

/

NEWS

GÜNCEL

/

CURRENT

SBM’DE YENİ NESİL MUTABAKAT NEW GENERATION RECONCILIATION AT SBM! 21 SBM KURUMSAL KİMLİĞİNİ YENİLEDİ! SBM’S NEW CORPORATE IDENTITY! 24 MADEN ÇALIŞANLARINA ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI! MANDATORY PERSONEL ACCIDENT INSURANCE TO MINING EMPLOYEES! 25 SBM VERİ MERKEZİ YENİ YERİNDE! SBM DATA CENTER AT ITS NEW LOCATION! 28 SAĞLIK VE SEYAHAT-SAĞLIK ÜRETİM RAPORLARI SBM WEB SİTESİNDE! HEALTH AND TRAVEL HEALTH INSURANCE POLICY GENERATION REPORTS ARE NOW ON SBM WEB SITE! 29 SBM’DEN BİR İLK DAHA: KAZA YOĞUNLUK HARİTASI ANOTHER NOVELTY FROM SBM: ACCIDENT INTENSITY MAP 31 SAĞLIK VE SEYAHAT-SAĞLIK İSTATİSTİK RAPORLARI YENİLENDİ! THE NEW HEALTH AND TRAVEL HEALTH STATISTICAL REPORTS 33 SBM’DEN BİR YENİLİK DAHA: SBM ETKİNLİK PORTALI ANOTHER NOVELTY FROM SBM: SBM EVENT PORTAL 34 YANGIN SİGORTASI POLİÇELERİNİZ ARTIK SBM’DE! YOUR FIRE INSURANCE POLICY IS NOW AT SBM! 37 TEKNOLOJİDE SON TRENDLER LATEST TRENDS IN TECHNOLOGY 65

RAPOR

/

REPORT

YENİ SİGORTALI ORANLARI VE ÇAPRAZ SATIŞ İSTATİSTİKLERİ FIRST TIME INSURANCE HOLDER RATES AND CROSS-SALE STATISTICS 68 KASKO SİGORTASI COMPREHENSIVE COVERAGE 71 TRAFİK SİGORTASI LIABILITY INSURANC

E

76 MOBİL KAZA TUTANAĞI RAPORLARI MOBILE ACCIDENT REPORTS 77 SAĞLIK SİGORTASI HEALTH INSURANCE 79 HAYAT SİGORTASI LIFE INSURANCE 80 SBM ANA VERİ TABANI İŞLEM ADETLERİ SBM MAIN DATABASE TRANSACTION FIGURES 81 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? DID YOU KNOW? 82

UZMAN GÖZÜYLE

/

EXPERT VIEW

Akif GÜNEŞ SBM İş Zekası Web Servİsİ SBM Business Intelligence Web Service 39 Cüneyt GÜL SBM’de Agile Dönüşüm Agile TRANSFORMATION at SBM 41 Emrah BOZKURT Kokpİt Uygulamasında Tek Tasarım Dönemİ The era of SINGLE DESIGN with Kokpit application 46 Engin BAŞARSLAN Kalİtelİ Test = Test Otomasyonu Quality Testing = Test Automation 49 Erkan ÇİNKO SBM’de Telematİk Dönemİ! Telematics era at SBM! 54 Mansur ARSLAN SBM’de Proje Yönetİmİ Project Management at SBM 58 Mecid UYSAL Mobİl Uygulama Gelİştİrme Developing Mobile Applications 62