Previous Page  25 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 86 Next Page
Page Background

25

6 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan 29259 sayılı Bakanlar

Kurulu kararı ile Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği,

kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulu-

nan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası

esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesis-

lerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faali-

yetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu

Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS)” yaptırmak zorunlu hale

getirilmiştir.

Maden işletmelerine sigorta uygulaması getirilmesi, üstelik

bu sigortanın zorunlu tutulması ve sigortası olmayan işlet-

melere faaliyet izni verilmemesi maden ocaklarının güven-

liğini artırmada önemli bir adım olmuştur.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre, sigortalı, sigorta

poliçesi süresi içinde, ani ve dışarıdan gelen bir tehlikenin

With the resolution of council of ministers numbered

29259 released on 6 February 2015, real and legal entities

engaging in underground and above ground mining

activities and in non-coal undergrounding mining activities,

are now obliged to have “Mandatory Personal Accident

Insurance” for their personnel engaged in production and

pre-production activities, to provide them with insurance

coverage against accidents that may happen during

mining activities.

Mandatory insurance for miners and banning mining

corporations without such insurance from mining

operations have become a major step towards increasing

the safety in mines.

According to the general provisions of the personal

accident insurance, the beneficiaries are covered during

MADEN ÇALIŞANLARINA

ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

Mandatory personel accident insurance to mining employees

SBM’DEN

FROM SBM