Previous Page  11 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 86 Next Page
Page Background

11

SBMsadece kamu yararına hizmetler

değil, hayatı kolaylaştıran, hayatın ta

kendisi uygulamalar sunuyor.

SBMoffers not only public services

but also applications thatmake life

itself easier.

bunlardan biri. Bir diğeri de, hepimizin ilk çıktığında bu

ülkede bu yürümez dediğimiz Kaza Tespit Tutanağı uygu-

lamasının Mobil hale getirilmesi. İnanmakta zorluk çek-

tiğimiz uygulamalar yaşanır hale getirildi.

Sektörün bilgilere ulaşmasında günlerce uğraştığı konular

tek tuş ve uygulamaya indirgendi.

SAGMER sağlık sigortaları uygulamasının daha işler hale

gelmesiyle hayatımız burada da kolaylaşacak.

HAYMER, hayat sigortaları bilgi merkezi... Bankalar

tarafından yapılan sigortaların, sigortalı kişinin ailesinin

bilgi sahibi olmadığı tazminatların alınamaması sorunu or-

tadan kalktı.

HATMER, sigorta hasar takip merkezi... Nice sorgulama

ekranlarına, istenilen bilgilere acente de, sigortalı da iste-

diği anda ulaşabiliyor. SBM sadece kamu yararı hizmetler

değil, hayatı kolaylaştıran, hayatın ta kendisi uygulamalar

sunuyor.

Program ve uygulamalar yapılırken sigorta acenteleri

olarak her türlü bilgiyi ileterek ciddi katkılarda bulunduk ve

hali hazırda bu görevimiz devam ediyor. Bizlerin fikirlerine

değer veren, sahada olan, uygulamaları kullananlar ola-

rak görüşlerimizi değerlendiren SBM bundan sonra da bu

düzenlemelerin en iyilerini yapacaktır.

Bilginin kolay şekilde ulaşabilirliği günümüzde en önemli

konulardan biri. Sigortacılar olarak yıllarca bilgiye ulaşmak-

ta binbir zorluk yaşadık. Verilerin okunabilmesi ve yorumla-

nabilmesinin önemi, yararları tartışılamaz. Ortada ulaşabilir

bir veri yoksa yarardan ve/veya projeksiyondan söz etmek

de imkansız.

Maksimum fayda gelecek çalışmaları yapabilmek ancak

ulaşabilir veriler ile mümkün .

Teknolojide birçok noktada yurtdışından uygulamaların

alındığı günümüzde, SBM’nin dünyada ilk uygulamaları

sayesinde yurtdışına ihraç noktasına gelindi. Hayal gibi

görünen başarı öyküleri bizim için büyük gurur kaynağı...

Yapılan çalışmalarda emeği geçen Hazine Müsteşar

Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Genç ve bugüne kadar SBM’nin

yönetimde ve kadrosunda bulunan tüm çalışanları tebrik

ediyoruz.

Önümüzdeki günler ve yıllarda dinamik yapılarıyla bizlerin

çalışmalarını daha kolaylaştıracak imkanlar yaratacaklarını

düşünüyoruz.

to beneficiaries but also with numerous technological novelties.

And one of these novelties is the inquiry service that provides

historical information about second hand cars. Another one is the

Mobile Accident Report, which wasn’t believed to work that well in

our country in the first place. SBM brought to life, the applications

that we thought would be impossible to implement at first.

The cumbersome process of accessing information on the part

of the sector’s players, has been simplified to a great extent.

SAGMER health insurance application becoming more active and

widespread, would make our lives easier.

HAYMER, information center for life insurance beneficiaries…The

new system eliminated the problem of the beneficiary’s family

not being able to get the insurance compensation payments from

insurance policies made by banks which they weren’t aware of.

HATMER, insurance claim monitoring center…Now the insurance

agents and beneficiaries can access any kind of inquiry screens

and any information. SBM offers not only public services but also

applications that make life itself easier.

During the process of development of these programs and

applications, we as the insurance agents provided all kind of

support to the process by sharing comprehensive information

and we continue to do so. SBM values our opinions and always

takes into consideration the views of insurance agents who

use these applications in the field, and we believe that SBM will

continue to develop the best applications.

Easy access to information is one of the main issues we face

today. As the insurance agents, we’ve had hard time accessing

information for many years. The importance of the ability to read

and interpret data is undisputable. If you don’t have accessible

data at hand, you can’t talk about projections.

Developing projects that would bring maximum benefit is only

possible with accessible data.

At a time when most technological applications are imported

from abroad, we’re now at a point where we can export these

applications thanks to the novelties of SBM. Stories of success,

which look like a dream, are a source of pride for us…

We’d like to congratulate Deputy Undersecretary of Treasury Mr.

Ahmet Genç who provided us great support in these projects and

all executives and employees who have served in SBM until today.

We believe that, with their dynamic structure, they would be

developing other opportunities that would ease our work

processes in the coming days and years.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT