Previous Page  9 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 86 Next Page
Page Background

9

gösteren şirketlere veri kaynağı sağlayarak fiyatlandırma

ve geleceğe yönelik analizlerin yapılmasına ışık tutan bir

kaynak olma görevini üstlenmiştir.

2015 yılında etkili olacağı beklenen “Suistimali Engelleme

Sistemi” ile suistimal vakalarının önüne geçilmesi

konusunda önemli adımlar atılarak, dürüst sigortalı

ile suistimal peşinde olanları ayrıştırarak, sektöre olan

güvenin pekiştirilmesi ve moralitenin yükseltilmesi

hedeflenmektedir.

“Doğrudan Tazmin Sistemi” (DTS) ise başlı başına sigorta

sektöründe bir devrin kapanması yeni bir dönemin

başlamasına yol açacaktır. Trafik sigortası sahipleri hasar

sonucu oluşan zararını karşı tarafın sigortasından değil,

kendi sigortasından karşılayabileceklerdir. Böylelikle DTS

sektöre hız kazandırarak, katma değerli yeni servisler

sunacaktır.

Türkiye; genç nüfusu, yükselen eğitim seviyesi, teknolojik

altyapısı, şehirleşme oranı ve ekonomik yapısı ile

sigortacılığın gelişmekte olduğu bir coğrafyadır. Bu yapı

sebebiyle sigortacılığın bazı ürünlerinin artık neredeyse

zorunlu olması ve bu konuda sektöre rehberlik edilmesi

hususunda da SBM’ye görev düşmektedir. Örneğin

KOBİ’lerin sahip oldukları varlıklarını korumaları,

belirsizlikleri ve risklerini ortadan kaldırmaları için

sigortalanmaları bir gereklilik olmuştur.

KOBİ’lerin coğrafi dağılmalarda göz önünde bulundurularak

içinde yer aldıkları sektörün risk haritasının çıkartılması,

risk hesaplamalarında SBM’den bilgi derlenmesi ve sektöre

sunulması gerekecektir.

Gelecekte verimli, kararlı ve isabetli fiyatlandırma yapılması

adına verileri sektörden zamanında ve doğru alınması da

elbette çok önemlidir.

2014 yılına kadar makine parkı, yazılım yönüne yatırım

yapan SBM, 2015 yılından itibaren sigorta analizi ve analitik

yönüne eğilmekle kendisinden beklenen yararı kat kat

karşılayacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası anlamında tarife yüklenmesi

yanında ileriki dönemdedatapaylaşımı ilesağlık sigortacılığı

alanındaki belirsizliklerin ve bürokrasinin kaldırılmasında

SBM sektöre yeni ufuklar açacaktır.

Gelişen iletişimvebilgi teknolojisininsigortacılığayansıması

olan SBM’nin, yeni binasında, dinamik ve yenilikçi yapısı ile

sektöre yön verme ve kaynak oluşturma misyonuna hız

kesmeden devam edeceği inancıyla...

database to the companies in the sector and has turned into

a source of information that sheds light on the efforts for

future analysis and developing effective pricing strategies.

With the “Fraud Prevention” system that is planned to be

effective in 2015, the goal is to take major steps in preventing

insurance fraud and to be able to distinguish between honest

beneficiaries and those who are after fraud and to improve

confidence in the sector and enhance morality in the industry.

On the other hand “Direct Settlement System (DTS)”, will end

an era and start a new one in the insurance industry. liability

insurance beneficiarieswill nowbe able to pay for the damage

arising from the accident not via the other party’s insurance

company but through their own insurance company. This

way, DTS will speed up processes in the sector and provide

value added services.

Turkey, with its young population, increasing education

level, technological infrastructure, urbanization rate and

economic structure, is a geography where the insurance

industry develops rapidly. Thanks to this structure, SBM

now assumes greater responsibility both because some

insurance products are mandatory and that the sector needs

a leading organization in this regard. For instance, it is now

mandatory for small and mid-sized businesses to protect

their assets and to eliminate uncertainties and risks.

As part of the process of creating a risk map of the respective

industries of small and mid-sized businesses based on their

geographical locations, and the process of risk calculations,

data should be collected from SBM and shared with the

players of the sector.

In addition timely access to accurate data with a view to

coming up with effective, consistent and correct pricing

strategies in the future is vital.

Having invested in its machinery fleet and software

infrastructure until 2014, SBM will be able to provide the

benefit expected from it in multitudes by placing more

emphasis on insurance analysis and the area of analytics

after 2015.

In addition to development of tariffs regarding the

comprehensive health insurance, in the coming terms,

SBM will open new horizons for the industry by eliminating

uncertainties and removing bureaucracy in the insurance

industry thanks to data sharing.

With the hope that SBM moving with assured steps towards

its mission of leading the industry and creating resources

with its dynamic and innovative structure in its new building...

GÖRÜŞ / YORUM

OPINION / COMMENT