Previous Page  29 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 86 Next Page
Page Background

29

Merkezimizin sunduğu istatistiki bilgilerin çeşitlendirilmesi

ve bu bilgilere erişimin artırılması amacıyla web uygu-

lamamızdan sunulan İş Zekası raporları altında Sağlık ve

Seyahat-Sağlık Üretim Raporları kullanıma açılmıştır.

Sağlık şirketlerinin SBM’ye transfer ettiği veriler

maksimum fayda sağlayacak şekilde gruplandırılıp,

farklı kırılımlarda sigorta şirketlerinin ve ilgili kurum ve

kuruluşların istifadesine sunulmaktadır. Sağlık ve Seyahat-

Sağlık Üretim Raporu çalışması kapsamında takvim yılı,

başlangıç ve bitiş aylarına göre il ve ürün grubu bazında

seçimli alanlar mevcut olup, kullanıcının ihtiyacına göre

seçim yapılabilmektedir. Ayrıca rapor detaylarında il, ürün

ve şirket, şirket ve vade süresi detaylarına göre raporlar

listelenebilmektedir.

We’ve recently launched the Health and Travel Health

Insurance Policy Generation Reports under Business

Intelligence Report on our web application for use by insur-

ance companies, with the purpose of diversification of the

statistical information offered by our center and facilitating

access to this data.

Data transferred to SBM by healthcare organizations are

grouped in a manner to provide maximum benefit and

are presented to insurance companies and relevant insti-

tutions and organizations in different sub-categories. The

Travel Policy Generation report allows the user to make se-

lections on the basis of calendar year, start and end dates,

city and product group and users can filter the report based

on these options depending on their needs. Also the users

can list reports based on details like city, product and com-

pany, company and maturity date.

HEALTH AND TRAVEL HEALTH INSURANCE POLICY GENERATION REPORTS

ARE NOW ON BUSINESS INTELLIGENCE WEB PORTAL

SAĞLIK VE SEYAHAT-SAĞLIK ÜRETİM RAPORLARI

SBM İŞ ZEKÂSI WEB PORTALİNDE

SBM’DEN

FROM SBM