Previous Page  21 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 86 Next Page
Page Background

21

Türkiye sigorta sistemi, büyüme ve gelişmeye emin adım-

larla devam ederken, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi de

sektörümüze ve kamuya faydalı hizmetler vermeye, projeler

geliştirmeye devam ediyor.

Yeni Nesil Mutabakat projesi de bu

projeler arasında önemli bir yere sa-

hip. Temiz ve kaliteli verinin; doğru

raporlama, doğru risk analizi ve sui-

istimal tespitini sağlayacağı düsturu

ile başlayan SBM Mutabakat pro-

jesi, 2014 yılının ilk yarısında start

alıp, ikinci yarısında büyük bir ivme

kazandı.

Ekim 2014 tarihi itibarıyla yayınlanan

duyurularla, sektörde SBM ile mu-

tabakatın önemi konusunda farkın-

dalık oluşması hedeflendi.

8 Ekim 2014 tarihinde tüm şirket-

lere ürün, ay ve yıl bazlı mutabakat

durumlarını

içeren

Mutabakat

Raporları (Karneleri) gönderildi.

15 gün gibi kısa bir süre içerisinde,

SBM’nin teknik uzmanları tarafından

geliştirilen

Cognos

Mutabakat

Raporları ve KOKPİT Mutabakat

Dashboard uygulamaları sektörün

kullanımına açıldı. Bu uygulama-

larla, şirketlerin günlük olarak mu-

tabakat durumlarını ve zaman

içerisindeki değişimlerini izleyebil-

meleri sağlandı. Özellikle KOKPİT

Mutabakat Dashboard uygulaması,

mutabakat çalışmaları kapsamında

en çok kullanılan ve beğenilen uygu-

lamaların başında geldi ve halen de

yoğun olarak kullanılmakta.

6 Kasım 2014 tarihinde yaptığımız sektör bilgilendirme ve

fikir paylaşımı toplantımızı yaklaşık 180 sektör temsilcisinin

katılımıyla gerçekleştirdik. Bu ve benzer toplantılarla SBM’ye

iletilen konular değerlendirildi ve şirketlerin mutabakat

çalışmalarını sorunsuz bir şekilde yürütebilmeleri için

SBM bünyesinde yaklaşık 80 adet mutabakat web servis

As the Turkish insurance system moves towards further

growth and development with assured steps, Insurance

Information and Monitoring Center as well continues to

develop services and projects that will benefit our sector

and the public as a whole.

And

the

New

Generation

Reconciliation Project has a special

place among these projects.

Initiated with the belief that clean

and quality data will enable correct

reporting, accurate risk analysis and

fraud detection, the Reconciliation

Project of SBM was started during

the first half of 2014 and gained

great momentum during the second

half of the year.

As part of the reconciliation project,

great progress has been made

thanks to self-sacrificing efforts of

both SBM and the players of the

sector. The charts below summarize

the progress we’ve made until now.

On 8 October 2014, all companies

were sent the Reconciliation Reports

which included their reconciliation

status on the basis of product,

month and year. Within as short as

15 days, the Cognos Reconciliation

Reports and KOKPIT Reconciliation

Dashboard

applications

were

launched.

With

these

new

applications,

the

insurance

companies can now monitor their

daily reconciliation status and

changes over time. Especially the

KOKPIT Mutabakat Dashboard

application was the most preferred

reconciliation application and it is still being used heavily.

On 6 November 2014, we held an informative and idea-

sharing meeting with the players of the sector with the

participation of 180 representatives from the insurance

industry. With this meeting and other similar ones, the

issues communicated to SBM were reviewed. In order

to enable the companies to carry out their reconciliation

SBM’de Yenİ Nesİl Mutabakat!

New Generation Reconciliation at SBM!

Doğru suistimal analizi,

doğru raporlama,

doğru riskhesaplama

Tümürün, yıl ve ay bazında

Products, years andmonths

%100

Correct fraud analysis, accurate

reporting, accurate risk calculation

AMAÇ

PURPOSE

HEDEF

GOAL

SBM’DEN

FROM SBM