Previous Page  24 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 86 Next Page
Page Background

24

SBM, hizmetlerine değişen ve yenilikçi yüzünü ortaya koyan

yeni kurumsal kimliği ile devam ediyor.

SBM’de yaklaşık üç yıldır süren değişim rüzgarı, her geçen

gün hayata geçirilen yeni uygulamalarla devam ediyor.

Kurumumuzun kimliğini ortaya koyan ve kamuoyunda görü-

nen yüzünü ifade eden kurumsal kimliğimiz de SBM’deki ye-

nilikçi çizgiye uyarlanarak yenilendi.

SBM’nin temel çalışma alanları ve ilkelerini içeren IT, teknolo-

ji, dinamizm, sigorta, güven kavramlarını ifade eden yeni

logomuza SBM web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SBM continues its services with its new corporate identity

reflecting its new and innovative face.

The wind of change that’s been continuing at SBM for the

last 3 years continues with applications brought to life.

Our new corporate identity that demonstrates the identity

of our institution and is its reflection to the public has been

updated to reflect its innovative approach.

You can access our new logo that expresses the concepts

of IT, technology, dynamism, insurance and confidence

that cover the main areas of operation and principles of

SBM website.

SBM Kurumsal Kİmlİğİnİ Yenİledİ!

SBM’s New Corporate Identity!

SBM’DEN

FROM SBM