Previous Page  33 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 86 Next Page
Page Background

33

Merkezimiz web sayfasında mevcut olan Sağlık ve

Seyahat-Sağlık İstatistik Raporları yenilenen yapısıyla

sigorta

şirketlerinin

ve

sigortalıların

kullanımına

sunulmuştur. Yenilenen Sağlık ve Seyahat-Sağlık İstatistik

Raporlarında detaylı, kullanılabilir ve görsel bir raporlama

tekniği kullanılmıştır.

Sağlık ve Seyahat-Sağlık İstatistik Raporları sağlık sigorta-

larında sektöre genel bakış açısı kazandırmaktadır.

SBM’ye transfer edilen poliçelerin Sağlık, Seyahat-

Sağlık, Acil Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Gündelik Hastane

Tazminatı ve Hastalık branşlarında ferdi ve grup olarak

belirli hesaplama yöntemleriyle oluşturulan raporları içer-

mektedir. İstatistik raporlarında yazılan poliçe ve sigortalı

adedi bazında ödeme tipi, üretim kaynağı, yenileme tipi, ye-

nileme yılı, vade süresi, döviz tipi ve illere göre raporlama

sağlanmaktadır.

With their new format, the Health and Travel Health

Statistical Reports that are available on our center’s web-

site, are now available for use by insurance companies

and beneficiaries. The revised Health and Travel Health

Statistical Reports now have a detailed, easy-to-use and

visually enriched format.

The Health and Travel Health Statistical Reports provides

the sector with a broader perspective for health insurance

policies.

The policies reported to SBM cover the reports created

with certain calculation methods based on type of poli-

cy (group or individual) in the categories of Health, Travel

Health, Emergency Health, Complementary Health, Daily

Hospital Compensation and Sickness. The reports also

provide detailed information in categories of payment type,

policy source, renewal type, renewal year, maturity, foreign

exchange type and cities on the basis of number of policies

generated and the number of beneficiaries.

Sağlık ve Seyahat-SAĞLIK İstatİstİk

Raporları YENİLENDİ

The New Health and Travel HEALTH Statistical Reports

SBM’DEN

FROM SBM