Previous Page  37 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 86 Next Page
Page Background

37

Özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve

muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım,

infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman

gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat

altına alan “yangın sigortası”, meydana gelmiş olan yangını

söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla,

su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin

sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarları da kapsamına

almaktadır.

Beklenmedik veya ani bir olay neticesinde teminat altına

alınan yerde oluşabilecek yangına teminat veren Yangın

sigortaları 2015 Haziran ayı itibari ile merkezimizde

toplanmaya başlanacaktır.

İlgili proje kapsamında sigorta şirketleri web servisler

aracılığıyla, en fazla bir iş günü gecikme ile kayıtlarını

sistemimize transfer edecek ve bu bilgilere bağlı olarak

anlık sorgulamaların yapılabilmesi sağlanacaktır.

Bu proje ile birlikte yangın branşında sigortalılığın

izlenebilmesi, konuya ilişkin poliçe bilgilerinin sektör

tarafından takibinin yapılabilmesi, sigortaya konu

rizikonun geçmiş hasar kayıtlarının izlenebilmesi, sektöre

fayda getirecek sağlıklı istatistik ve raporların (coğrafik,

vb.) sunulabilmesi gibi kazanımların elde edilmesi

beklenmektedir.

Fire Insurance provides coverage for physical damages

resulting from fire caused because of the building, its

construction elements or self-started fire, thunderbolt,

explosion or from steam, high temperature or smoke

caused by them. It also covers physical damage resulting

from fire response carried out using water or other

chemicals to put out the fire or to decrease the extent of

possible damage.

Fire insurance policies that provide coverage for fire

incidents that may take place unexpectedly in a place that

is under insurance coverage will start to be collected at out

center as of June 2015.

As part of this new system, the insurance companies will

be transferring their records to our system with at most

one-day delay via web-services and this way the users will

be able to make instant inquiries regarding these policies.

With this project, the goal is to be able to monitor the

level of fire insurance policies, to allow the sector to track

fire insurance policy information, to allow companies to

monitor past claim records, and to make it possible to

keep statistics and reports (such as geographical etc.) that

would benefit the sector.

Yangın Sİgortası Polİçelerİnİz Artık SBM’de!

Your Fire Insurance Policy is now at SBM!

SBM’DEN

FROM SBM