Previous Page  68 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 86 Next Page
Page Background

68

SBM’de toplanan poliçe verilerinden hareketle yapılan

istatistiksel çalışmada Trafik, Kasko, Hayat ve Sağlık

ürünleri incelenmiş ve 2011 ile 2014 yılları arasında T.C.

vatandaşı olan sigortalıların ne kadarlık bir bölümünün ilk

poliçesini ilgili yıl içerisinde yaptırdığı ortaya konmuştur.

The statistical study carried out on the basis of policy data from

SBM, analyzed Liability, Comprehensive, Life and Health products

and demonstrated what percentage of the beneficiaries who

were Turkish Citizens and had insurance policies between 2011

and 2014, had their first policies during the same period.

Tablo 1:

Bireysel olarak T.C. kimlik numarası ile Trafik

poliçesi satın almış kişilerin yıllık tekil toplam sigortalı

sayısını ve ilgili yılda ilk defa Trafik poliçesi satın almış

sigortalı sayısını gösterir. Trafik sigortası verileri SBM’de

2003 yılından itibaren toplanmaktadır.

Table 1:

It shows the total number of beneficiaries that purchased

Liability insurance using their TR ID number and the number

of first-time beneficiaries. Liability insurance data are being

collected by SBM since 2003.

Tablo 2:

Kasko Sigortası’nda bireysel olarak T.C. kimlik

numarası ile poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam

sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Kasko poliçesi satın

almış sigortalı sayısını gösterir. Kasko sigortası verileri

SBM’de 2010 yılından itibaren toplanmaktadır.

Table 2:

It shows the total number of beneficiaries that purchased

Comprehensive Coverage using their TR ID number and the

number of first-time comprehensive coverage beneficiaries that

bought policies during the same period. Liability insurance data

are being collected by SBM since 2010.

YENİ SİGORTALI ORANLARI ve

ÇAPRAZ SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

FIRST TIME INSURANCE HOLDER RATES AND CROSS-SALE STATISTICS

RAPOR

REPORT

KASKO

/ COMPREHENSIVE

Yıl

Year

Toplam

Total

Yeni Sigortalı

New Beneficiary

Yeni Sigortalı %

New Beneficiary %

2011

2.765.231

797.799

28,9%

2012

2.873.173

551.897

19,2%

2013

2.945.319

509.470

17,3%

2014

3.227.481

542.068

16,8%

TRAFİK

/ LIABILITY

Yıl

Year

Toplam

Total

Yeni Sigortalı

New Beneficiary

Yeni Sigortalı %

New Beneficiary %

2011

9.305.796

1.412.201

15,2%

2012

9.807.101

1.297.335

13,2%

2013

10.322.438

1.231.650

11,9%

2014

11.170.430

1.282.549

11,5%

HAYAT

/ LIFE

Yıl

Year

Toplam

Total

Yeni Sigortalı

New Beneficiary

Yeni Sigortalı %

New Beneficiary %

2012

9.837.809

2.685.503

27,3%

2013

10.609.708

2.264.471

21,3%

2014

10.768.384

1.953.679

18,1%