Previous Page  39 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 86 Next Page
Page Background

39

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), kullanıcılarına

sbm.org.tr

web portali üzerinden sektörel analitik raporlar

sunmaktadır. Şirketlerde rapor tüketimi için yetkilendirilmiş

kullanıcılar, iş zekası portaline yetkili kullanıcı isimleri

ve şifreleri ile girerek raporlara güvenli bir şekilde

erişmektedirler. Eriştikleri rapor çıktılarını kendi sistemleri

ile entegre etmeleri, manuel olarak aldıkları verileri şirket

sistemlerine aktarmaları ile mümkündü. Verilerin sürekli

güncel tutulması gerektiği göz önüne alındığında bunun

için ciddi bir iş gücü gerekliydi.

İnsan eli ile yapılan bu işlemleri otomasyon ile sağlamak

için, SBM iş zekası ekibi öncülüğünde yazılımmimarisi ve iş

analizi ekipleri ile beraber gerçekleştirdiğimiz İş Zekası Web

Servisi projesi ile veri ambarında ve iş zekası platformunda

hazırlanan özet verilerin SBM web servis altyapısı ile

şirketlerle paylaşımı sağlandı. Proje sonucunda, şirketlerin

yazılım araçları ile SBM’deki özet verilere güvenli bir şekilde

erişmesini sağlayan altyapı kuruldu.

Projeyi gerçeklemek için önümüzde iki yol bulunuyordu.

Birincisi ve ilk akla geleni; her rapor isteği için, özet verilerin

veri ambarından ve raporlama katmanından, operasyonel

veri tabanı da dediğimiz OLTP katmanına belirlenen kurallar

dahilinde taşınması ve her rapor için yeni bir web servis

yazılmasıydı. Bu yöntem, Şekil-1’de görülebilir.

İkinci yöntem ise, veriyi çoklamadan iş zekası platformu

üzerinden verilecek servislerle ihtiyacı karşılamaktı. Veri

çoklama ve yazılım maliyetleri düşünüldüğünde ikinci yön-

teme odaklanmaya karar verdik. Burada da önümüze iki

alternatif yol çıktı; kullandığımız iş zekası platformu IBM

Cognos’un, mashup olarak adlandırılan ve her türlü rapor

Insurance Information and Monitoring Center (SBM), offers

sectorial analysis reports to its users via theweb portal

sbm.org

.

tr. T

he users authorized with report use at the companies, can

log into the business intelligence portal using their usernames

and passwords and access the reports securely. In the past, in

order to integrate these reports with their own system they had

to transfer these manually accessed data to their company’s

own systems. And considering the fact that the data has to be

kept up-to-date, one can realize that this constitutes a huge

workload.

With the Business Intelligence Web Service we developed with

our software architecture and business analysis teams under

the leadership of SBM business intelligence team, with a view

to enable users do these manual operations in an automated

fashion, summary data created in the data ware house and

on the business intelligence platform, can now be shared with

the companies via the SBM web-service infrastructure. With

this project, an infrastructure that allows companies to access

summary data at SBM securely using the software tools, has

been established.

We had two paths ahead to realize the project. The first one

which was also the first to come to mind, was transfer of

summary data from the data warehouse and reporting layer to

the OLTP layer which is also called the operational data base

within the framework of defined rules and development of a

new web service for every report. This method is described in

Figure-1.

And the second method was to meet the need for services

to be provided via the business intelligence platform without

duplicating data. Considering data duplication and software

costs, we decided to focus on the second method. And here we

had two alternatives: to allow the companies directly use the

SBM İş Zekası Web Servİsİ

SBM Business Intelligence Web Service

Mehmet Akif GÜNEŞ

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW