Previous Page  49 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 86 Next Page
Page Background

49

Kalİtelİ Test = Test Otomasyonu

Quality Testing = Test Automation

Kurumsal şirketlerde geliştirilen yazılımlar gittikçe daha

kompleksbir hal almaktave yapılangeliştirmelerinkaliteli bir

biçimde üretim ortamına alınması oldukça zorlaşmaktadır.

Bu noktada yazılım geliştirme süreçlerinizin başarısı veya

müşterilerinizin ihtiyaçlarına karşılık üretilen çözümlerin

hatasız olması büyük oranda test süreçlerinizin ne kadar

sağlıklı olduğu ile doğru orantılıdır.

Günümüz yazılım dünyasında yaşanan temel problem-

lerden bir tanesi yazılımların üretim ortamına çıkış süre-

lerinin gittikçe kısalıyor olması ve paralelinde yazılımdan

beklenen kalitenin artıyor olmasıdır. Artık üretimortamında-

ki ürünlerin fonksiyonel olarak yeterli olması yanında kolay

kullanım, erişilebilirlik, kolay entegrasyon ve yüksek perfor-

mans gibi kriterler çok fazla önem arz etmektedir.

Uygulamaların kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması

yanında kesintisiz olarak hizmet vermesi ise uygulama

yaşam döngüsü içerisinde düşünülmesi gereken, direkt

olarak uygulamanızın başarısını etkileyecek en önemli

kriterlerden biri. Kullanıcılar uygulamaların zamanla

gelişmesini ve yeni beklentilere başarı ile karşılık vermesini

beklerken bir yandan da herhangi bir sorun çıkarmadan

kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesini bekliyorlar.

Başka bir deyişle kullanıcılara devamlı olarak ihtiyaçları

dahilinde yeni özellikler sunarken diğer taraftan yeni

versiyonlarla eklenen yeni özelliklerin mevcut özellikleri

bozmadan çalışması gerekiyor. Gereklere uygun yapılan

dizaynların uygun planlama ile tüm fonksiyonelliğinin test

edilmesi ile üretim ortama giden yazılımların sıfır hata ile

gitmesi sağlanabilir. Ancak sıkışık proje takvimlerinde

artan maliyetler, rakipler, proje takvimleri gibi çeşitli kısıtlar

Software developed in institutionalized companies are

getting increasingly complex and it is getting increasingly

difficult to transfer the developed software to production

environment. At this point, the success of the software

development processes or level of accuracy of the

solutions developed to meet customer needs depend to a

large extent, on the effectives of your testing processes.

One of the major issues in today’s software world is that

time it takes for software to be launched to the production

environment is getting increasingly shorter and that the

quality expected from the software is increasing gradually.

Today, in addition to functional competency of the products

in the production environment, other criteria such as easy

setup, accessibility, easy integration and high performance

have become more important.

In addition to the application’s ability to meet user needs,

it’s ability to provide uninterrupted service is one of the

most important criteria that should be taken into account

as part of the life cycle of the application and that will

influence the success of the application directly. Users

expect the applications to develop over time and to meet

new expectations effectively and at the same time to run

smoothly without causing any issues.

In other words, while offering new features to users to

meet their needs, the new features added to new versions

should be running without disrupting the existing features.

By testing via appropriate planning, the whole functionality

of the designs developed in accordance with requirements,

the software reaching the production environment can

be ensured to reach that environment with zero error.

Engin BAŞARSLAN

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW