Previous Page  46 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 86 Next Page
Page Background

46

Şirketlere; sigortacılık verilerini çok hızlı bir şekilde sunma,

zamanında ve sağlıklı analizler yapma imkanı sağlayan

KOKPİT uygulamasını her geçen gün geliştirmekte ve

iyileştirmekteyiz. Sektörel bazda, günlük olarak güncellenen

verileri kullanıma sunmasıyla Türkiye’de ve dünyada tek

dashboard uygulaması olan KOKPİT, yeni dashboardları

ve yeni tasarım yapısı ile şirketlere katma değer yaratmaya

devam etmektedir. Şeffaf bir analiz ortamı yaratmak ve

sektöre daha fazla değer katmak amacıyla Şubat 2015’ten

bu yana şirketlerin, diğer şirket verilerine ve sektör özetlerine

erişmeleri sağlanmıştır.

Gelen öneriler ve istekler doğrultusunda trafik ve kasko

sigortası dashboardları yeni metrikler ve kırılımlar ile tekrar

tasarlanmıştır. Bununla beraber, bünyesinde yer alan

ürünlerin tamamını kullanıma sunmayı hedefleyen ve bu

yolda çalışmalarına devam eden SBM, yolcu taşımacılık ve

koltuk ferdi kaza ürünlerinin de dashboardunu kullanıma

açmıştır.

Sadelik ve Kolay Kullanım

Yeni tasarımda, sadelik ve kolay kullanım ön planda

tutulmuştur. Tüm dashboardlar yeni versiyonda ortak bir

görünüme kavuşturulmuştur. Kullanıcıların farklı raporları

incelerken, aynı filtreleri, aynı dinamikleri, aynı fonksiyonları

kolayca kullanmaları hedeflenmiştir. Bu yaklaşım ile

minimum yardım ihtiyacı ile kullanıcıların raporları

incelemeleri sağlanabilecektir.

Executive (Sadece Şirket Filtresi Açık) ve Analitik

(Tüm Filtreler Açık) Kullanım İmkanı

Önceki versiyonlarda araç grubu ve sigorta şirketi

bazında filtreleme yapılabiliyorken, filtresiz versiyonda

KOKPIT application offers insurance companies, the ability

to present insurance related data rapidly and to carry out

timely and accurate analyses and we constantly improve

and develop the KOKPIT application. As Turkey and the

world’s only dashboard application that offers data updated

on a daily basis, KOKPIT application continues to create

added value for companies with its new dashboards and

new design structure. With a view to create a transparent

analysis environment and to add greater value to the

sector, since February 2015, insurance companies have

been provided with access to data from other companies

and sector-related summary reports.

In line with the recommendations and requests received,

liability insurance and comprehensive coverage

dashboards have been redesigned with new metrics and

breakdowns. In addition, aiming to offer all its products to

its users and continuing to work in this direction, SBM has

also launched a dashboard for passenger transportation

and individual accident insurance products.

Simplicity and Ease of Use

With the new design, simplicity and ease of use has been

at the forefront. With the new version all dashboards have

a new look. The goal is to allow the users to easily use

the same filters, same dynamics and same functions as

they analyze different reports. With this approach, it will

be possible to allow the users to analyze the reports with

minimum support.

Executive (Only the company filter is on) and

Analytical (All filters are on) User Modes

While it was possible to filter data based on vehicle group

Kokpİt Uygulamasında Tek Tasarım Dönemİ

The era of SINGLE DESIGN with Kokpit application

Emrah BOZKURT

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW