Previous Page  79 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 79 / 86 Next Page
Page Background

79

SAĞLIK SİGORTASI

HEALTH INSURANCE

RAPOR

REPORT

Sağlık Sigortası’ nın sağlık ve Seyahat-Sağlık branşların-

da 2015 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yaklaşık 715 bin

poliçe düzenlenmiş olup, bu poliçelerin %95’ ı Ferdi olarak

üretilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarının ilk 3 ayı kıyaslandığında

ise Ferdi poliçelerde %20’ lik bir artış yaşanmışken, Grup

poliçelerde %40’ a yakın bir düşüş gözlenmiştir.

2015 Ocak-Şubat-Mart ayları bazında üretilen poliçe primi

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

In health and travel health insurance branches of Health

Insurance category, a total of around 715.000 policies were

created during January-February-March of 2015 and 95% of

these policies were for individuals. A comparison of the first

quarters of 2014 and 2015 shows a 20% increase in individual

policies and around 40% decrease in group policies.

Below is a chart showing the policy premiums generated dur-

ing January-February-March of 2015.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Poliçe Üretim Adedi

Number of Policies Generated

Ocak

January

Mart

March

2014

2015

212.519

238.839

184.037

204.189

229.649

271.785

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

Poliçe Prim Üretimi

Number of Policies Generated

Ocak

January

Mart

March

2014

2015

331.942.705

541.206.800

794.960.287

578.030.392

170.478.531

250.976.765