Previous Page  8 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 86 Next Page
Page Background

8

Genç ruhu ve dinamik yapısı ile Türkiye,

kendini sürekli geliştirmekte ve dün-

ya üzerinde bir cazibe merkezi olma

özelliğini sürdürmektedir. Yapılan

düzenlemeler ile telekomünikasyon-

dan finansa, üretimden hizmet sek-

törüne, inşaattan ağır sanayiye ka-

dar her alanda yapısını güçlendiren

Türkiye, tüm dünyada gelişmekte olan

ülkeler arasında ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca Türkiye, kişi başına düşen 10

bin USD ve GSMH (Gayri Safi Milli

Hasıla) içinde halen %1 gibi düşük bir

paya sahip olan sigorta sektörünün

büyüme

anlamında

gelecek

potansiyeli göstermesi nedeniyle

önem arz etmektedir. Bu demografik

yapı içinde yer alarak sigortacılığın

kamusal, sektörel ve sigortalı yönünü

bünyesinde toplayan Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi (SBM) temelleri

2007 yılında atılmış olmasına rağmen

kısa zamanda çok yol kat ederek

günümüzde;





Mutabakat





Mobil Kaza Tutanağı





SBM Kokpit





Doğrudan Tazmin





Suistimali Engelleme





Mobil Sorgulama





Online Sistem





Tamamlayıcı Sigortada Sorgulama





Verilerin derinlemesine incelenmesi ve sektöre

sunulması gibi hizmetleri sunar hale gelmiştir.

Özellikle 2014 yılında teknolojik alt yapısını yenileyip sektöre

daha çok katma değer yansıtma açısından projeler üreten

SBM teknolojinin kullanımında sektörün yüzü olmuştur.

Özel sigortaların kurumsal ve bireysel yararlarının

derlendiği SBM, kendi fonksiyonları içinde sigortalıların

bilgi edinmek adına anayasal haklarının korunduğu ve bu

haktan vatandaşlarımızın sonuna kadar yararlandığı bir

kurum halini almıştır. SBM günümüz şartlarında bilgiye

anında ulaşma imkanı sağlayan mobil sorgulama alt yapısı

ile de sigortalılara daha da yaklaşmıştır.

Diğer taraftan SBM, Kokpit uygulaması ve “Dashboard”

sistemi gibi online uygulamalarla sektörde faaliyet

With its young spirit and dynamic

structure Turkey continues to develop

itself constantly and be a center of

attraction in the world. With the new

legal arrangements completed, Turkey

has reinforced its infrastructure in every

area including telecommunications,

finance,

manufacturing,

services,

construction and heavy industry and is

now at the forefront among developing

countries across the world.

In addition, Turkey is important also

with the 10 thousand USD per capita

income and the big potential of its

insurance industry, which still has only

1% share in the GNP (Gross National

Product). The foundation of Insurance

Information and Monitoring Center

(SBM) which brings under a single roof

important aspects of the insurance

industry such as its public, sectorial

and beneficiary aspects, was laid in

2007 but the center has made great

progress since then and now offers the

following services;





Reconciliation





Mobile Accident Report





SBM Cockpit





Direct Settlement





Fraud Prevention





Mobile Inquiry





Online System





Inquiry for Complementary Insurance Products





In-depth data analysis and use of data by the sector

Having upgraded its technological infrastructure in 2014 and

started developing new projects that would add value to the

sector as a whole, SBM has played a pioneering role in the

utilization of related technologies.

SBM, which compiles the corporate and individual, benefits

of private insurances, SBM has turned into an institution

where the constitutional rights of beneficiaries to obtain

information are protected and which allows citizens to utilize

this rightfully. With its mobile inquiry infrastructure that

allows instant access to data, SBM now has become closer

to the beneficiaries.

On the other hand, with online applications such as Cockpit

and “Dashboard” system, SBMnowprovidesacomprehensive

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

SBMgünümüz şartlarında bilgiye

anında ulaşma imkanı sağlayan

mobil sorgulama alt yapısı ile

sigortalılara daha da yaklaşmıştır.

With itsmobile inquiry infrastructure

that allows instant access to data,

SBMnowhas become closer to the

beneficiaries.