Previous Page  5 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 86 Next Page
Page Background

5

Yeni Ürünler Geliştirmeliyiz

Yeni müşteri kazanımı için öncelikle müşterilerin

ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni ürünler geliştirmek

gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin ilgisini çekecek ve

sahip oldukları riskleri teminat altına alacak çözümler ve

ürünler geliştirmeliyiz.

Reklam ve Tanıtımı Daha Etkili Yapmalıyız

Maalesef, müşteriler genellikle sigorta ürünlerinden ya

haberdar değil ya da içeriklerini bilmiyorlar. Haberdar

olmadığı ya da faydasını bilmediği bir ürünü müşteri neden

alsın?

İhtiyaçlarını karşılayan ve risklerini teminat altına alan bir

sigorta ürünü detaylı olarak müşterilere tanıtıldığında,

müşteriler sigorta ürününü satın almak için daha kolay

karar vereceklerdir.

Teknolojiyi Daha İyi Kullanmalıyız

Sürdürülebilir büyüme için yeni müşteriler kazanmak,

müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeni sigorta ürünleri

geliştirmek, doğru müşteriye doğru ürünü sunmak,

müşterilere tüm kanallardan ulaşmak için teknolojiyi

kullanmalıyız. Öncelikle doğru müşteri segmentasyonu

ve doğru ürün geliştirme için elimizdeki verileri daha iyi

analiz edebileceğimiz analitik uygulamalar kullanmalıyız.

Müşterilere her kanaldan ulaşabilmek için sosyal medyada

uygulamalar geliştirmeli ve mobil telefonlarda müşteriye

ulaşabilecek çalışmalar yapmalıyız.

Sektörün yeni müşteri, yeni ürün, yeni reklam, her kanaldan

tanıtım ve erişim, doğru müşteriye doğru ürün sunmak

için ihtiyaç duyduğu veri, rapor ve teknolojiyi paylaşma ve

yardımcı olma konusunda Sigorta Bilgi ve GözetimMerkezi

olarak her zaman hazır olduğumuzu ifade ederim.

Saygılarımla

We need to develop new products

In my opinion, in order to gain new customers, new

products that meet customer needs and expectations

should be developed. We have to develop solutions and

products that will attract the attention of customers and

bring their risks under coverage.

We need to increase advertising and promotion

effectiveness

Unfortunately, customers either don’t know about

insurance products or are not knowledgeable about their

content. Why would the customer buy something the

content or benefit of which he/she doesn’t know?

When an insurance product that meets customer needs

and brings risks under coverage is promoted correctly with

all details to the customer, customers would decide on

buying an insurance product more easily.

We need to utilize technology more effectively

We need to utilize technology to gain new customer for

sustainable growth, to develop new insurance products to

meet customer needs, to offer the right product to the right

customer, and to reach customers through all available

channels. First of all, in order to come up with correct

customer segmentation and correct product development,

we need to utilize analytical applications that allow us

analyze data at hand more effectively. In order to be able

to reach customers via every channel, we need to develop

applications for social media and projects that will allows

us reach customers via smartphones.

I’d like tomention once again that, as Insurance Information

and Monitoring Center, we’re always ready to share all

kinds of data, reports and technology needed by the sector

to gain new customers, develop new products, create new

advertising strategies and to promote their products via

every channel and to reach the right customer with the

right product.

Best Regards.

SBM’DEN

FROM SBM

Müşterilerin ilgisini çekecek ve

sahip oldukları riskleri teminat

altına alacak çözümler ve

ürünler geliştirmeliyiz.

We have to develop solutions and

products thatwill attract the

attention of customers and bring

their risks under coverage.