Previous Page  4 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 86 Next Page
Page Background

4

Evet, gerçekten sigorta yaptırmak istiyorum. Evim için DASK

ve yangın sigortası, çocuklarım ve kendim için BES ve ferdi

kaza sigortası yaptırmayı uzun zamandır düşünüyorum.

Ancak bugüne kadar bu konularla ilgili olarak hiçbir sigorta

acentesi ya da sigorta şirketi çalışanı, poliçe yapmak için

beni aramadı veya bana ulaşmaya çalışmadı. Aransaydım

büyük ihtimalle sigorta yaptıracaktım. Etrafımdaki kişilere

de sorduğumda sigorta satışı için hiç aranmadıklarını

öğrendim. Sanırım benim gibi çok fazla insan var. Sigorta

sektöründe çalışan biri olarak bana ulaşılmaması sektör

dışındakilere de ulaşılamadığını düşündürüyor. Sektörün

sürdürülebilir büyümesi için bugüne kadar ulaşılmamış ve

sigorta yaptırmak isteyen kişilerle en kısa sürede bağlantıya

geçmek gerekiyor. Bu arada ben de sigortacıların yeni

sigorta ürünlerini bana sunmaları için benimle irtibata

geçmesini bekliyorum.

Yeni Müşterilere Ulaşmalıyız

Müşteri kazanma konusunda reaktif yaklaşımdan etkin

proaktif yaklaşıma geçmek gerekiyor. Satış için müşterinin

olduğu yere gitmek ve teklif götürmek gerekiyor. Her

yıl 1 Milyon kişi ya da kurum ilk defa yeni trafik sigortası

yaptırıyor. Kaskoda 500 bin, Hayatta 2 milyon, Sağlıkta 600

bin kişi ya da kurum “ilk” kez sigorta yaptırıyor. Oransal

olarak %10 - 25 arası branş bazında yeni sigortalı kazanımı

söz konusu. Mevcut sigortalıyı kaybetmeden yeni sigortalı

nasıl kazanabiliriz? Bunun yollarını sektör olarak aramamız

gerekiyor.

Yes I do want to have insurance. I’ve been thinking about

having a DASK and fire insurance form my family and

BES insurance and individual accident insurance for my

kids and myself. However until today, no insurance agent

or insurance company representative called me or try to

contact me to have me get an insurance policy. I would

have had insurance if I had been contacted. And when I

asked people around me, I learned that they had never

been called by insurance companies either. I think there

are many other people in my situation. Being part of the

insurance industry alsomakesme think that people outside

the sector are not contacted either. In order to ensure

sustainable growth for the industry, potential beneficiaries

who haven’t been insured until now should be contacted.

By the way, I am also waiting for insurance companies to

contact me regarding their insurance products.

We Need to Contact New Customers

We need to switch from a reactive approach to a more

proactive one in terms of gaining new customers. To

make sales, you need to go where the customers are and

make them offers. Every year around 1 million individuals

or organizations get liability insurance for the first time.

For comprehensive coverage this figure is 500 thousand,

while it is 2 million for Life insurance and 600 thousand

for health insurance. On average every year the number

of new beneficiaries increase by around 10 to 15% for

every branch. How can we gain new beneficiaries without

loosing the existing ones? The sector as a whole needs to

find ways of doing this.

Sİgorta Yaptırmak İstİyorum!

I want to have insurance!

AYDIN SATICI

Merkez Müdürü

Managing Director

SBM