Previous Page  77 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 86 Next Page
Page Background

77

MOBİL KAZA TUTANAĞI

(MKT)

RAPORLARI

MOBILE ACCIDENT REPORTS

RAPOR

REPORT

Mobil Kaza Tutanağı (MKT) uygulamasında ilk 8 aylık dö-

nem tamamlandı. Bu 8 aylık dönemde yaklaşık 5.000 kaza-

da mobil kaza tutanağı uygulaması kullanıldı. Uygulamanın

kullanılmadığı il neredeyse kalmadı. 81 ilimizin 75’inde en

az bir kez uygulama kullanılmış ve olumlu geri dönüşler

alınmıştır.

Mobil Kaza Tutanağı üzerinden girilen tutanakların sonuç-

lanma süresi, kağıt form(web) ile düzenlenen tutanak-

ların sonuçlanma süresine göre çok daha hızlı gerçekleş-

ti. Kağıt form ile tutulan tutanakların ortalama 14 günde

sonuçlandığı tespit edilirken, uygulama üzerinden tutulan

tutanakların çok daha hızlı sonuçlandığı ve aylar geçtikçe

bu sürenin daha da kısaldığı gözlemlenmiştir. Aşağıda yazılı

form ve mobil uygulamanın karşılaştırmalı olarak ortalama

kapanma süreleri (gün) raporunu görebilirsiniz:

Bu ilk 8 aylık süreçte uygulamayı her yaştan, kadın-erkek

tüm kullanıcıların benimsediği dikkat çekmekte. Kadınların

tüm sürücüler içerisinde %15 lik bir kullanım oranı olduğu

gözlemlenirken, 31-35 yaş aralığındaki sürücülerin, diğer

yaş aralığındaki sürücülere göre uygulamayı daha fazla

kullandığı tespit edilmiştir. Aşağıda cinsiyet ve yaş aralıkları

bazında Mobil Kaza Tutanağı uygulaması kullanım oran-

larını inceleyebilirsiniz.

The first 8 months of the Mobile Accident Report application

has been left behind. During this 8-month period, the Mobile

Accident Report application was used in around 5.000 acci-

dents. The application was used almost in all cities. The app-

lication was used at least once in 75 of the 81 cities, and lots

of positive feedback was received regarding the application.

The time it takes to process accident reports created using

the mobile accident report application is much shorter than

the time it takes to create accident reports with conventional

methods (such as paper form or web form). While the acci-

dent report prepared with paper form was processed in 14

days, it was seen that the reports prepared using the mo-

bile application were processed much faster and that this

processing time got increasingly shorter over the months.

Below is the report showing average report closing times

(days) for paper form and mobile application:

During this first 8-month period, the application was used by

users of all ages and both genders. While the women drivers’

ratio among all drivers is 15%, it was found that the drivers

aged 31-35 used the application more often compared to

drivers in other age groups. Below you can find the usage

rates for the Mobile Accident Report on the basis of gender

and age groups.