Previous Page  54 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 86 Next Page
Page Background

54

SBM’de Telematİk Dönemİ!

Telematics ERA AT SBM!

Telematik Nedir?

Telematik sözcüğü “telecommunications” ve “informatics”

sözcüklerin birleşiminden oluşmaktadır ve uzak, farklı

ve birbirinden bağımsız çalışan bilgisayar ağı sistemleri

arasında bilginin, verinin işlenmesi ve dijital alışveriş

anlamına gelmektedir. Disiplinlerarası bir alan olarak

“telematics” telekomünikasyon, araç teknolojileri, karayolu

taşımacılığı, karayolu güvenliği, elektrik mühendisliği

(sensörler, aletler, kablosuz iletişim, vb) ve bilgisayar

bilimini (multimedya, internet, vs.) kapsar. Günümüzde

bu sözcüğün anlamı daralarak otomobil ve ilgili sistemler

için kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla telematik,

günümüzdeki anlamıyla, otomobil ile uzak bir yer arasında

bilgi alışverişi anlamına gelmektedir. Telematik sunduğu

hizmetler nedeniyle bütünleşmiş bir komünikasyon

altyapısına sahip olmak zorundadır. Örneğin GPS için uydu

bağlantısına ihtiyaç duyarken, LBS/GIS (Location Based

Service-Konum Tabanlı Hizmetler, Geographic Information

System-Coğrafi Bilgi Sistemi), trafik bilgi hizmetleri,

uzaktan araç tanısı, acil yardım gibi mobil multimedya

hizmetler için GSM veya UMTS gibi hücresel sistemlere,

WiMAX ve WRAN gibi kablosuz genişbant sistemlerine

ihtiyaç duymaktadır. Benzer şekilde, ACC (Adaptive Cruise

Control, Uyarlamalı Takip Sistemi), LDWS (Lane Departure

Warning System, Şerit Terki Uyarı Sistemi) ve benzeri araç

güvenliği yardımcı sistemler için, sensörlerin, kameraların,

radarların eşgüdümlü çalışması gerekmektedir.*

Telematiğin, mobil iletişim teknolojileri, kablosuz erişim

teknolojileri, katma değer hizmet sağlayıcılar, ikinci el

otomobil piyasası, otomobil yedekparça, sigortaveototamir

gibi piyasalarda çok derin etki bırakması beklenmektedir.

Telematiğin başarılı bir şekilde uygulanmasında iletişim

sistemlerinin ortak çalışması ne kadar etkili ise yukarıda

What is telematics?

The word Telematics is a combination of words

“telecommunications” and “informatics” and means

information and data processing and digital exchange

between a network of remote and different computer

systems that operate independently. As an interdisciplinary

field, ‘telematics’ covers telecommunication, vehicle

technologies, land transportation, highway security, electrical

engineering (sensors, tools, wireless communication

etc.) and computer science (multimedia, internet etc.).

Today the term is used mostly in relation with automobile

industry and related systems. As a result, today the word

telematics specifically describes information exchange

between an automobile and a remote location. Because of

the services it offers, telematics should have an integrated

communication infrastructure. For instance, while it requires

satellite connection for GPS, it requires cellular systems like

GSM or UMTS, and wireless broadband systems like WiMAX

and WRAn for mobile multimedia services such as LBS/GIS

(Location Based Service-Geographic Information System),

traffic information services, remote vehicle identification

and emergency help. Similarly, for ACC (Adaptive Cruise

Control), LDWS (Lane Departure Warning System) and

similar auxiliary vehicle security systems; the sensors,

radars and cameras should be working in a coordinated

fashion.*

Telematics is expected to have a profound impact on

mobile communication technologies, wireless access

technologies, value-added service providers, used car

market, automobile spare parts market, and insurance and

vehicle repair markets. As it is important for communication

systems to work in a coordinated fashion for successful

implementation of telematics, it is also important that the

above-mentioned sectors work in a coordinated fashion as

well. While today telematics services are provided mostly

Erkan ÇİNKO

Çevik Çözümler ve İş Zekası Direktörlüğü

Agile Solutions and Business Intelligence Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW