Previous Page  58 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 86 Next Page
Page Background

58

SBM ve Proje Yönetimi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

... Türkiye’de sigorta

sektörünü oluşturan altmıştan fazla şirkete teknoloji

gücü sağlayan, sektörün kullandığı veriye biçim vererek

sigortacılığın işleyiş şeklini değiştirmiş ve değiştirmeye

devam eden bir organizasyon. Türk sigorta sektörünün

büyük resmini göstermek için veri toplayan, ayıklayan,

işleyen ve neticede bu parlatılmış yüzeyle sektöre ayna

tutan bir merkez.

SBM Projeleri neden zaman zaman zorluk gibi

algılanır?

Sigorta sektöründe iş hayatını sürdüren insanlardan, kimi

zaman SBM Projelerinin gerekliliği hakkında tereddütlerini

dile getirdikleri yorumlar duymuş olabilirsiniz. Öncelikle

bu tarz yorumların kaynağı ne olabilir sorusuna cevap

verilmelidir.

Tüm şirketler gibi, SBM’nin muhatabı olan sigorta şirketleri

de yapıları gereği kâr amaçlı kuruluşlardır. Bu nedenle de

tabii olarak her biri kendi karlılığını maksimize edebilmek

için belli süreçler oluşturur, planlar yapar, hedefler koyar ve

önceliklerini de buna göre belirlerler. Bu süreçlerin dışından

gelen ve şirketin karlılığını direkt olarak amaç edinmeyen her

işin şirketler ve/veya çalışanları için ister istemez angarya

gibi algılanma riski olacaktır. İşte yukarıda bahsettiğimiz

tarzdaki yorumlar bu riskin realize olmuş halidir.

SBM neden bu riske girerek proje üretir?

Her şirketin kendi hedeflerine odaklandığı bir ortamda,

bütünüyle Türkiye sigorta sektörünün verimliliğini, karlılığını

ve hacmini arttırmak için yapılması gereken teknik işleri

başka kim misyon edinebilir? SBM Projeleri tam da buna

SBM and Project Management

Insurance Information and Monitoring Center... An institution

that provides technological power to over sixty companies

in the Turkish insurance industry and has revolutionized and

continues to revolutionize the way the insurance industry

works by shaping the data used by the sector. A center that

collects, filters, processes data to Show the greater Picture of

the Turkish insurance industry and acts as the mirror of the

sector with its brilliant face.

Why are SBM’s Projects Sometimes Perceived as

a Challenge?

You may have heard from the professionals of the insurance

industry, some comments whereby they express their

reservations about the necessity of SBM’s projects. First of all

one should answer the question of what the reason for such

comments could be.

Just like all other companies, the insurance companies, which

are affiliated with SBM, are for-profit companies. Thus each

of them develops certain processes aimed at maximizing

their profitability and make plans and set targets and set their

priorities accordingly. There would always be the possibility for

any task that come from outside of these processes and that

doesn’t aim at the profitability of the company to be perceived

as load by the companies and/or its employees. The above-

mentioned comments are all due to this risk.

Why does SBM take this risk and creates projects?

In an environment where every company focuses on its own

objectives, who else would accept as a mission, the technical

tasks that need to be done in order to improve efficiency,

profitability and volume of the sector? And SBM projects

SBM’de Proje Yönetİmİ

Project Management at SBM

Mansur ARSLAN

Talep ve Proje Yönetim Müdürlüğü

Project Management Office

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW