Previous Page  71 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 86 Next Page
Page Background

71

KASKO SİGORTASI

Comprehensive Coverage

RAPOR

REPORT

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel

Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da değiş-

ti. Ana teminatlar çerçevesinde DAR KASKO ve KASKO

ürünü yer alırken, GENİŞLETİLMİŞ KASKO ile TAM KASKO,

ek teminatları da kapsamaktadır. 2015 yılında düzenlenen

kasko poliçeleri incelendiğinde sigortalıların eğiliminin

GENİŞLETİLMİŞ KASKO yönünde olduğu görülmektedir.

2014 yılı ilk çeyrek verilerini incelediğimizde Genişletilmiş

kasko ürününün çoğunluk tarafından tercih edildiğini

görüyoruz. Diğer başlığı altında Dar Kasko, Kasko ve Tam

Kasko bulunmaktadır. Kasko sigortası yaptırma eğilimi

Ocak ayında diğer aylara göre daha fazladır. Şubat ayında

gün sayısının da az olmasından dolayı en az sayıda kasko

poliçesi bu ayda kesilmiştir. 2015 yılı ilk çeyreği için de aynı

eğilimler söz konusudur. 2015 yılında Ocak ve Mart verileri

birbirine oldukça yakındır. Ay bazında baktığımızda 2015

yılında her ay, bir önceki yılın aynı ayından daha fazla kasko

poliçesi üretimi olmuştur. Ürün tipi olarak Genişletilmiş

Kaskoya olan talep artmış ve Diğer ürünlere olan talepte

azalma görülmüştür. Ay bazında en fazla artış 507.988

den 566.454 e çıkarak Mart 2015’te (%11.5 artış) olmuş-

tur. Ocak 2015’te %7.8’lik bir artışla 574.845 (Ocak 2014’te

532.976) adet ve Şubat 2015’te %9.3’lük bir artışla 415.156

(Şubat 2014’te 379.752) adet poliçe üretimi olmuştur.

With the Comprehensive Insurance General Provisions that

became effective as of 01.04.2013, products, terms and

coverage changed. While the main coverage included Limited

Comprehensive Coverage and Comprehensive Coverage, the

Extended Comprehensive Coverage and Full Comprehensive

Coverage include some additional coverage as well. Looking at

the Comprehensive Coverage policies arranged in 2015, it is seen

that beneficiaries prefer mostly the Extended Comprehensive

Coverage.

Looking at the data from the first quarter of 2014, we see that

extended Comprehensive Coverage is the preferred product

for majority of beneficiaries. The Other category includes

Limited Comprehensive Coverage, Comprehensive Coverage

and Full Comprehensive Coverage. Customers’ tendency to

get Comprehensive Coverage insurance is higher in January,

compared to other months. Also because there are fewer days in

February, the least number of Comprehensive Coverage policies

were arranged during this month. The same trends hold true for

the first quarter of 2015 as well. Data from January and March

2015 are very similar. Looking at the data on a monthly basis, we

see that number of policies arranged in every month of 2015 is

higher than the number of policies arranged in every month of

2014. The demand for extended Comprehensive Coverage has

increased and demand for other products has decreased. The

highest increase on a monthly basis was observed in March 2015

when the number of policies increased from 507.988 to 566.454

(11.5% increase). In January total number of policies generated

was 574.845, representing a 7,8% increase (532.976 in January

2014) and in February the total number of policies generated

was 415.156, representing a 9,3% increase (379.752 in February

2014).

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Ürün Tipi

Product Type

Ocak 2014

January 2014

Mart 2014

March 2014

Toplam

Total