Previous Page  3 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 92 Next Page
Page Background

3

BU SAYIDA

|

THIS ISSUE

SBM’DEN

/

FROM SBM

DASK IT HİZMETLERİ SBM’DE / DASK IT SERVICES TO BE DELIVERED BY SBM 27 SMS 5664 SORGULAMALARI ARTIK WEB’DE / SMS 5664 INQUIRIES ARE NOW ON THE WEB 30 SBM SOSYAL / SBM INTRANET 34 SBM ONLINE YAYINDA! / SBM ONLINE GOES LIVE! 36 EKSPER ATAMADA YENİ DÖNEM / A NEW ERA IN EXPERT APPOINTMENT 38 SİGORTACILIK DESTEK HİZMET SAĞLAYICILARI KAYIT ALTINDA / INSURANCE SUPPORT SERVICE PROVIDERS ARE REGISTERED NOW 40 ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI / PRIVATE SECURITY MANDATORY LIABILITY INSURANCE 42 TAMİRHANELERİN KALİTESİ ARTACAK / QUALITY OF REPAIR CENTERS WILL BE IMPROVED 43 DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SBM’DE / SBM NOW COVERS LIABILITY INSURANCE FOR SEA VESSELS 45 BEDENİ HASARLARDAKİ SUİSTİMALLER / BODILY INJURY INSURANCE FRAUD 46 SBM VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK İŞBİRLİĞİ / BIG COLLABORATION BETWEEN SBM AND SABANCI UNIVERSITY 50 DRC GEREKSİNİMLERİ VE DRC DEĞİŞİM YÖNETİMİ / DRC REQUIREMENTS AND DRC CHANGE MANAGEMENT 52 SBM’NİN SAP GEÇİŞİ / SAP TRANSITION OF SBM 54 DASK IT ALTYAPI DEVRİ / DASK IT INFRASTRUCTURE TRANSFER 59

RAPOR

/

REPORT

KAZA TESPİT TUTANAĞI (KTT) İSTATİSTİKLERİ / ACCIDENT REPORT STATISTICS 77 AĞIR HASARLI ARAÇ ADETLERİ / FIGURES FOR VEHICLES WITH HEAVY DAMAGE 78 SAĞLIK SİGORTALARI / HEALTH INSURANCE POLICIES 80 KASKO SİGORTASI / COMPREHENSIVE COVERAGE 81 TRAFİK SİGORTASI / LIABILITY INSURANCE 83 HAYAT SİGORTALARI / LIFE INSURANCE POLICIES 84 MADEN ZFKS İSTATİSTİKLERİ / MINE WORKERS’ MANDATORY PERSONAL ACCIDENT INSURANCE STATISTICS 85 SİSTEM SÜREKLİLİK RAPORU / SYSTEM CONTINUITY REPORT 86 Bunları Bİlİyor musunuz? DID YOU KNOW? 87

UZMAN GÖZÜYLE

/

EXPERT VIEW

Erkan ÇİNKO Mobİl Kaza Tutanağı’nda Shake Dönemİ Başlıyor! / The New Shake Era Starts for Mobile Accident Report! 62 Lokman Tarık DAĞ RAKAMLARLA SBM PERSONELİ / SBM personNel in Figures 66 Cüneyt GÜL Agile Performans Yönetİmİ: Bİreyler Yerİne Takım ve Süreçlerİ Ölçümle / Agile Performance Management: Measure the Team and Processes Instead of Individuals 70 Nevzat KOLDEMİR BEŞİNCİ ELEMENT: VERİ / FIFTH ELEMENT: DATA 73