Previous Page  4 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 92 Next Page
Page Background

4

Şirketimizin

aktif büyüklüğü

2016 ilk çeyreğinde bir önceki

yıl ilk çeyreğine göre

%39 artış

göstererek

17,5 milyon

TL

’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde gelir performansı %30 artış

göstermiştir. 2015 yılsonunda bir önceki yıla göre satış

gelirleri

%21 büyüme

performansı kaydetmiştir. 2016 ilk

çeyrek sonuçlarına göre şirketin

kârlılığı %32 artmıştır

.

Sürdürülebilir büyümenin en önemli etkeni müşterilerimiz

ve müşteri memnuniyetidir.

2015 yılında

müşteri sayımız

da

2014 yılına göre %114 artış

göstererek

1,61 milyon

dan

3,44 milyon

a

ulaşmıştır. 2015 yılında

193.000 kurumsal,

3,24 milyon

bireysel müşteriye hizmet verilmiştir. Şirketimiz

her yıl sürekli büyüyen bir performans gösterek 2016 ilk

çeyreğinde

4 yıl önce aynı döneme göre

satış gelirleri

%611 artmıştır

.

Güçlü insan kaynağı

ve bilgi teknolojileri altyapısı,

ino-

vasyon

yaklaşımı ve şirket içi

dinamizminden

kaynaklanan

SBM’nin

rekor büyüme performansı Yönetim Kurulları’nın,

İcra Kurulları’nın ve tüm SBM çalışanlarının

uyum içinde

başarı odaklı

çalışması sonucunda gerçekleşmiştir.

Ürün geliştirme

süreçlerinin mükemmelliği, hızlı, kalite-

li, doğru ve etkin ürün

geliştirilmesini sağlamıştır. 2015

yılında geliştirilen yeni ürünler satış rakamlarına pozitif etki

yapmıştır. Geçmiş yıllarda SMS üzerinden sunulan

araç

hasar, kaza tutanağı, ödemeyi yapacak sigorta şirketi,

trafik poliçe sorgulama

ürünlerine yeni ürünler 2015 yılında

eklenmiştir. Müşteriler tarafından

çok beğenilen araç de-

tay ve değişen parça sorgulama servisleri, büyümeye %15

pozitif etki

yapmıştır.

Vefat eden kişilerin

hangi sigorta şir-

During the first quarter of 2016,

total assets

of our company

increased by 39%

compared to the same period last year and

reached

17,5 million TL

. Total revenue

increased by 30%

during the same period. As of the end of year 2015, total sales

revenue increased by

21%

compared to last year. Based on first

quarter figures of 2016, organization’s profitability

increased

by 32%

. The most important factor behind sustainable growth

is our clients and client satisfaction. In

2015

, total number of

customers of our organization

increased by 114% compared

to 2014

representing an increase from

1,61 million to 3,44

million

. In 2015, we served a total of

193,000 corporate

clients and 3,24 million individual clients

. Our organization

has demonstrated increasing performance and during the

first quarter of 2016, increased its sales revenue by

611%

compared to the same period four years ago.

High growth performance record of SBM

, resulting from

its

powerful human resources

and information technology

infrastructure,

innovation

approach and its internal

dynamism

, is the outcome of the

efficient and focused

work

of the

Board OF Directors, Executive Boards and all SBM

employees

all working in harmony.

Achieving perfection

in product development processes

ensured the development of

high quality, correct and

effective products

. New products developed in 2015 had a

positive impact on sales figures. In 2015, new products have

been added to the products offered via SMS such as

damage

inquiry, accident report, insurance company making

the reimbursement, and liability insurance inquiry

. The

services like

vehicle detail and replaced part inquiry

services

that became the favorite of all clients

, had a

15% positive

impact

on growth. Our service, which allows users to make,

REKOR BÜYÜME PERFORMANSI

HIGH GROWTH PERFORMANCE RECORD

AYDIN SATICI

GENEL Müdür

GENERAL MANAGER

SBM