Previous Page  85 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 92 Next Page
Page Background

83

RAPOR

REPORT

26.01.2015 tarih ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu kara-

rı ile yürürlüğe giren “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza

Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği” doğrultusunda Maden

ZFKS eksper heyeti atama ve takip sistemi ile Maden ZFKS

veri transferi projeleri 2015 yılı içerisinde Merkez tarafından

gerçekleştirilmiştir.

Maden Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, yer altı ve yer üstü

kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği

faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üre-

tim, üretim hazırlığı ve proje aşamasında olan ocaklarda

çalışan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında

meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı belirlenen

şartlar çerçevesinde teminat altına almaktadır.

30 Nisan 2015 tarihinde transferlerine başlanan Maden

Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili olarak

bugüne kadar 678 adet risk heyeti oluşturulmuş olup 584

adet ocağının risk heyeti raporu girilmiştir. 417 adet risk

heyeti raporundan olumlu sonuçlanan ocaklardan 251

adeti için poliçe tanzimi yapılmış olup 34.000’den fazla

maden çalışanı güvence altına alınmıştır. Tanzim edilen

poliçeler dahilinde sigorta şirketleri tarafından 24.000.000

TL’den fazla prim üretimi gerçekleştirilmiştir.

In line with the “Mandatory Personal Accident Insurance

Tariff and Notification Bylaw” that took effect with the

resolution of the Council of Ministers dated 26.01.2015 and

numbered 2015/7249, SBM completed the projects for Mine

Workers’ Mandatory Personal Accident Insurance expert

appointment and monitoring system and Mine Workers’

Mandatory Personal Accident Insurance data transfer

during 2015.

Mine Workers’ Mandatory Personal Accident Insurance pro-

vides coverage, under the predefined provisions, for workers

recruited by companies whose main field of activity is under-

ground and surface coal mining and non-coal underground

mining, and working at the pits that are active, in production

preparation stage or project stage, against accidents that

may happen during the course of their work activities.

In relation to the Mine Workers’ Mandatory Personal Ac-

cident Insurance for which data transfer was started on 30

April 2015, a total of 678 risk committees were formed until

today risk committee reports for 584 mine pits were entered

in the system. For 251 of the mine pits selected out of 417 re-

ports, policies were arranged and over 34,000 mineworkers

have been covered. As part of the policies created, over 24

million TL worth of insurance premium was generated by the

insurance companies.

MADEN ZFKS İSTATİSTİKLERİ

MINE WORKERS’ MANDATORY PERSONAL ACCIDENT INSURANCE STATISTICS