Previous Page  10 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 92 Next Page
Page Background

10

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

“Anında Kasko” uygu-

laması ile Aksigorta,

vizyonu ile uyumlu olarak

kolay, erişilebilir ve yalın

bir sigorta teklif deneyimi

sunuyor.

Aksigorta olarak Turkcell

ile yapmış olduğumuz

işbirliği ile popüler mesaj-

laşma uygulaması olan

Turkcell BİP üzerinden dileyen müşterimiz

TC Kimlik No ve Plaka bilgisi ileterek saniye-

ler içinde kasko teklifi alabiliyor. Teklif iletildik-

ten sonra yetkili Aksigorta acentesi müşteriye

ulaşarak satışı gerçekleştiriyor. Zamanla

bu dijital iletişim kanalını güçlendirmeyi ve

hasar sorgulamadan call center hizmetleri-

ne kadar geniş bir spektrumda hizmet ver-

meyi planlıyoruz.

CEO Cockpit App

Sigortacılık sektörü özelinde üst yönetim kademesine yöne-

lik olarak hazırlanan ve “Enterprise in mobile” anlayışıyla

geliştirdiğimiz CEO Cockpit mobil uygulaması ile Aksigorta

şirket üst yönetimi KPI’lara, üretim ve hasar bilgilerine her

an, her yerden kullanıcı dostu bir arayüz ile hızlı bir şekilde

ulaşıyor. Bu kullanışlı uygulamanın gelişmiş filtre ve drill-

down yeteneği ile kanal, ürün, bölge ve acente bazında is-

tenilen detaya anında ve kolaylıkla erişmek mümkün. Üst

yönetimin favorileri arasında şimdiden yerini alan bu uygu-

lama ile, Aksigorta olarak, bu yıl yedincisi yapılan Sabancı

Altınyaka Ödülleri’nde Dijitalleşme kategorisinde birincilik

ödülünü kazandık.

SAS Anti-Fraud Uygulaması

Suistimal ile mücadele tüm sigorta şirketlerinin önemli ve

öncelikli gündem madddelerinden birisi. Aksigorta olarak

suistimal suçlarıyla mücadele için SAS ile anlaşarak sek-

törde öncü olacak bir proje başlattık.

SAS’ın “Fraud Framework” çözümü üzerine bina edilen ve

Nisan-2016’da devreye alınan bu sistem ile kasko ve trafik

sigortalarındaki suistimal önleme oranlarının gelişmiş

analitik yöntemler uygulanarak arttırılması ve bu sayede

şirketin karlılığına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Buna ek olarak uygulanacak çözüm Türkiye sigortacılık

sektöründe uygulanan geleneksel anti-fraud yöntemlerine

göre birçok avantaj sunuyor, bunlar organize suistimal

vakalarının yakalanması için sosyal network analizlerinin

kullanılması, mevcut hasar yönetim sistemi ile yapılacak

online entegrasyon ve başta Sigorta Bilgi Merkezi’nin

yayımladığı suistimal sonuçları olmak üzere çok farklı

kaynaklardan gelen bilgileri modellemelerde kullanması

olarak sıralanabilir.

With the comprehensive

coverage

application,

Aksigorta offers an easy,

accessible and simple in-

surance quote inquiry ex-

perience that is inline with

the company’s vision.

As a result of the new

partnership between Ak-

sigorta and Turkcell, our

customers can now get

comprehensive coverage quotes instantly just

by sending a text message with their TR ID

numbers and license plate numbers, to Turk-

cell BIP, the popular messaging application of

Turkcell. After the quote is sent, an authorized

Aksigorta agent contacts the customer to finalize

the sale. We are planning to make greater use

of this digital communication over time and

provide a broad variety of services ranging from

claim inquiries to call center services.

CEO Cockpit App

With the CEO Cockpit application that we developed

specifically with the senior level executives in the insurance

industry in mind which is based on the “enterprise in notion”

concept, Aksigorta senior management team can now access

the KPIs, policy generation and claim data from everywhere

via a user-friendly interface. Thanks to the advanced

filtering and drill-down features of this application, it is

possible to access any detail in breakdowns of channel,

product, region and broker instantly and easily. With this

application, which has already become one of the favorites of

the senior executives, as Aksigorta, we became the champion

in the Digitalization category at Sabancı Altın Yaka Awards

organized for the seventh time this year.

SAS Anti-Fraud Application

Tackling and preventing insurance fraud is one of the most

important and primary agenda items of all insurance com-

panies. As Aksigorta we’ve initiated a pioneering project in

the industry by entering into cooperation with SAS with re-

gard to preventing and tackling insurance fraud.

Built on SAS’s “Fraud Framework” solution commissioned in

April 2016, this system will help us increase fraud prevention

rates in the comprehensive coverage and liability insurance

categories using advanced analytical methods and make

significant contributions to improve overall profitability

levels. In addition, this new solution offers many advantages

compared to other existing fraud prevention tools currently

used in the insurance industry. these include the use of social

network analysis tools to detect organized fraud cases, online

integration with the existing claim management system and

utilization of data mainly from fraud figures published by

Insurance Information and Monitoring Center and other

sources in analytical models developed for this purpose.