Previous Page  11 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 92 Next Page
Page Background

11

Dijital teknolojiler son yıllarda hızla hayatımıza girdi ve gün-

lük yaşantımızda bile çok ciddi değişiklikleri de beraberinde

getirdi. Dijital teknolojiler denildiğinde dört önemli trendin

öne çıktığını düşünüyorum. Birincisi mobil, ikincisi sosyal

ağlar, üçüncüsü analitik ve dördüncüsü ise bulut teknolo-

jileri. Dijitalleşmeden bahsetmeden önce dijitalleşmeden

ne anladığımızı ifade etmek isterim. Bizim için dijitalleşme,

büyüme ve karlılığımızı önemli ölçüde artırmak için, bulun-

duğumuz dönem içerisinde yaygınlaşan ve önemi gittikçe

artan teknolojilerden azami ölçüde faydalanmak demektir.

Bu nedenle öne çıkan trendler kullanılarak müşteri deneyi-

mini iyileştiren veya operasyonel verimlilik sağlayan her bir

adımı dijitalleşmek olarak tanımlayabiliriz. Şirketimizin diji-

tal stratejisini bu doğrultuda 2015 yılında oluşturduk.

Dijital stratejimiz kapsamında geçtiğimiz yıl içerisinde

yaptığımız çalışmalara bakarsak;

Kurumsal web sayfamızı

ve

bireysel internet

şubemizi

müşterilerimize daha iyi hizmet etmek için yeniledik. 2010

yılından beri bu kanaldan satışını sürdürdüğümüz kasko,

trafik sigortası, ferdi kaza sigortası ve DASK poliçesine

ilave olarak yurt dışı seyahat ve güvenli gelecek ürünlerinin

satışlarını da internet şubemiz içerisinden yapılabilir hale

getirdik. İnternet şubemizi yenilerken amacımız internet

üzerinden satış yapmaktan ziyade, müşterilerimize

Digital technologies entered our lives very quickly in recent

years and brought along major changes in our daily lives as

well. Talking about digital technologies, I believe four im-

portant trends are at the forefront. The first one is mobile,

second one is social networks, third one is analytics and the

fourth one is cloud technologies. Before talking about digital-

ization, I’d like to first talk about what we understand from

digitalization. For us, digitalization is making maximum use

of currently available technologies that are getting more and

more widespread and important and that help us improve

our digitalization, growth and profitability. So we can define

it as any step improves customer experience or offer opera-

tional efficiency by using the leading trends. We developed

our company’s digital strategy in line with this approach in

2015.

We can summarize our projects that we completed last year

as part of our digital strategy as follows;

We updated

our corporate website

and

retail internet

branch

in order to better serve our customers. In addition

to comprehensive coverage, liability insurance, individual

accident insurance, and DASK policies, which we can be

purchased, online since 2010, our customers can now

purchase travel-abroad insurance and safe-future products

online too. Our goal when updating our Internet branch was

to add functions that provide complementary services and

DIGITAL INFORMATION

DİJİTAL BİLGİ

Mehmet

ABACI

*

* CIO, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı

/ CIO

Anadolu Sigorta