Previous Page  54 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 92 Next Page
Page Background

52

SBM’DEN

FROM SBM

Sürdürülebilir

ekonomik

büyümenin

en

önemli

sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında

anahtar rol oynayan faktör, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler,

tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son

derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı bir alan

özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru zamanda doğru

yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve

kalitenin arttırılması için doğru planlamaların yapılması,

kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi birçok modül

uygulamalarından oluşan; işletmelerin, aktiviteleri ve

The main factor that plays key role in creating increased

efficiency, which is one of the main drivers of economic

growth, is information and communication technologies.

Today, information technologies and corporate solutions are

the two main areas where investments are highest so as a

result, these are also the areas where rapid developments and

change are observed. Thus,making the right investment at the

right time in this area, ensuring sustainability of investments

and improving quality all require correct planning.

Enterprise Resource Planning (ERP) system is an integrated

software package that comprises numerous modules and

SAP

Quality Awards Winner 2015

Turkey

CEREN

ERTAN

RIDVAN

KILAVUZ

YAVUZ

KANSU

YELİZ

GÜL

FATİH

ALTAY

SUAT

TAŞTEKİN

DENİZ

SÜERKAN

MUSTAFA

YETKİN

SERCAN

KESGİN

CÜNEYT

DEĞERTEKİN

SBM’nİn SAP Geçİşİ

Sap transition of SBM