Previous Page  42 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 92 Next Page
Page Background

40

SBM’DEN

FROM SBM

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 5188

sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a istinaden

sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güven-

lik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat

çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında

üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde

belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar so-

nucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı

savunmasını da temin etmektedir.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası’nı; özel güvenlik

işi yapan veya şirketinde özel güvenlik görevlisi istihdam

edenler yaptırmakla zorunludur.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe

ve hasarlarının ortak bir merkezde toplanması amacıyla

çalışmalar tamamlanmış olup 2015 yılı sonu itibari ile dev-

reye alınmıştır.

The Private Security Mandatory Liability Insurance provides

coverage, within the limits set forth in the insurance policy,

for damages given to third parties by the private security

personnel employed by the insurer as per the law numbered

5188 and titled Law for Private Security Services, as they

perform their duties within the framework of the legislation

related to private security services.

This insurance also provides coverage for the insurer against

any unlawful demand for compensation brought to the

insurer as a result of incidents that are covered by the

insurance.

Companies in the private security business or companies

that employ private security are required to have Private Se-

curity Mandatory Liability Insurance coverage.

Works for gathering at a single center all Private Security

Mandatory Liability Insurance policy and claims have been

completed and have been commissioned as of the end of year

2015.

Özel Güvenlİk Zorunlu Malİ Sorumluluk

Sİgortası

Private Security Mandatory Liability Insurance