Previous Page  81 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 92 Next Page
Page Background

79

RAPOR

REPORT

With the new Comprehensive Coverage General Specifications

that took effect on 01.04.2013, products, conditions and

coverage amounts as well have been changed. As part of

main coverage, it includes limited comprehensive coverage

and comprehensive coverage products as well as extended

comprehensive coverage and full comprehensive coverage

supplementary coverage.

Looking at data from December 2015 and January-February-

March 2016, it is seen that, as it was in 2015, extended

comprehensive coverage product was the option preferred by

the majority of the beneficiaries. It is also seen that limited

comprehensive coverage, comprehensive coverage and full

comprehensive coverage are not preferred much.

As per the updated comprehensive coverage general

specifications, in case a repair is to be made to a vehicle, the

policy has to specify if the repair is to be made by a repair

service to be selected by the company or a repair service

selected by the beneficiary.Also, the policy should indicate if an

original spare part or an equivalent spare part will be used for

the claim. If no indication is made in the policy, compensation

method, service and part selected by the beneficiary should be

taken as basis.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası

Genel Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da

değişmiştir. Ana teminatlar çerçevesinde dar kasko ve

kasko ürünü yer alırken, genişletilmiş kasko ve tam kasko

ek teminatlarını da kapsamaktadır.

2015 Aralık ve 2016 yılının ilk çeyreğine ait verileri

incelediğimizde, 2015 yılında olduğu gibi, Genişletilmiş

Kasko ürününün çoğunluk tarafından tercih edildiğini

görüyoruz. Dar Kasko, Kasko ve Tam Kasko alanlarının

oldukça az olduğu gözlemlenmektedir.

Değişen Kasko Genel Şartları’na göre, onarım yapılacak

olması halinde poliçede, onarım şirketçe belirlenecek

servislerden veya sigortalı tarafından belirlenecek

servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer

almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya

eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı

belirtilmektedir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının

tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas

alınmaktadır.

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

DAR

LIMITED

KASKO

COMPREHENSIVE COVERAGE

GENİŞLETİLMİŞ

EXTENDED

TAM

FULL

Ocak ’16

4175

3

567416

135

Şubat ’16

3457

-

502762

143

Mart ‘16

6221

-

525949

393

Ocak ’16 / January ’16

Şubat ’16 / February ’16

Mart ’16 / March ’16

Ürün Tipi

Product Type

4175

3457

6221

135

143

393

567416

502762

525949

3

-

-

KASKO SİGORTASI

Comprehensive Coverage