Previous Page  46 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 92 Next Page
Page Background

44

SBM’DEN

FROM SBM

Suistimal, haksız kazanç sağlamak isteyen kişi veya

grupların yetki ve görevlerini kötüye kullanarak; kanun,

yönetmelik, düzenleme, işyeri politikaları ve genel iş ahlakı

prensiplerini yok sayarak, bilerek ve isteyerek sergilenen

tüm tutum ve davranışlar olarak tanımlanabilir.

Sigorta suistimali ise haksız kazanç elde etmek isteyen

kişilerin kasıtlı olarak poliçe düzenlenmeden önce veya

daha sonra sigorta şirketinin kararını değiştirecek önemli

bir gerçeği saklaması veya gerçek dışı bir beyan ile sigorta-

cıyı aldatması olarak tanımlanabilir. Sigorta suistimalleri,

sigortacılar ve iyi niyetli sigortalılar için de büyük bir sorun

teşkil etmektedir. Sigortacılar açısından suistimallerin yol

açtığı fazlamaliyete katlanmak zorunda kalmak; sigortalılar

açısından ise bu fazla maliyetin poliçelere yansıması

sebebiyle yüksek primler ödemek zorunda kalmak ciddi

sıkıntı yaratmaktadır.

Sigortalanan her değer için suistimal yapmak mümkün

gözükmektedir.

Oto kaza branşında

, araçta meydana

Fraud can be defined as all intentional attitudes and behavior

of individuals or groups aimed at illegally obtaining gains,

by exploiting their authority or titles, or by violating laws,

bylaws, regulations, workplace policies and general codes of

business ethics.

Insurance fraud on the other hand, can be defined as the

action of hiding a fact that would affect the insurance

company’s decision before or after the creation of the

policy or the action of intentionally deceiving the insurance

company by providing false information with goal of earning

financial gains. Insurance fraud poses a big problem for

insurance companies and honest policyholders as well. Due

to insurance fraud, insurance companies incur a heavier

financial burden and beneficiaries have to pay higher

premiums as a result of this burden being reflected to the

policies of honest policyholders.

It seems possible to commit fraud for almost every asset

that is insured. Among the examples of insurance fraud are

BEDENİ HASARLARDAKİ SUİSTİMALLER

BODILY INJURY INSURANCE FRAUD