Previous Page  5 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 92 Next Page
Page Background

5

ketinde

hayat sigortası poliçesi

olduğunu sorgulamaya yarayan

servisimiz önemli bir hizmeti ye-

rine getirmektedir. Diğer taraftan

yaklaşık

16 milyon trafik poliçesi

sahibini

ilgilendiren zorunlu trafik

poliçesi bitiş tarihini hatırlatma

servisimiz

milyonlarca araç sa-

hibini

beklenmedik anda mağdur

olmaktan kurtarmaktadır

.

2016 yılında Türkiye’ye kazandırdığımız yeni markamız

SİGORTAM360

sigortalıların sigorta ile ilgili

her açıdan

360 derece hizmet almasını

hedeflemektedir.

2016 Mart

ayında

resmi lansmanı

yapılan

SİGORTAM360

kısa süre-

de

15.000 üye

sayısına ulaşmıştır. Müşteri sayımızın yıl

sonuna kadar

1 milyona

ulaşmasını bekliyoruz.

SİGOR-

TAM360

üzerinden

30 milyon

Hayat,

16 milyon

Trafik,

6

milyon

Kasko,

3 milyon

Sağlık ve diğer sigorta poliçelerine

sahip olan kişi ve kurumlar poliçelerini takip edebilir,

kaza

tutanağı

bilgilerine ulaşabilir,

en yakın acenteyi

bulabilir,

eksper atayabilir

ve

trafik poliçesi prim fiyatlarını

şirket

bazlı

karşılaştırarak

poliçe satın alırken

daha doğru karar

verebilir.

SİGORTAM360.COM

ve

SİGORTAM360 Mobil

uygulama-

larının en önemli avantajı yapılan işlemlerin

elektronik

ortamda saklanması

ve daha sonra

tekrar ulaşılabiliyor

olması, toplu araç sorgusunun

yapılabilmesi,

her yerden

kolayca

erişilebilmesi, kontör satın alımından sonra

kolay-

ca ve hızlıca

işlem yapılabilimesi ve

ücret

olarak 5664 SMS

servisine göre

%20 daha avantajlı

olmasıdır.

2016 yılında yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.

Araçların sigortasız kaldığı dönemi gösteren KASKOSUZ

servisini çok yakında hayata geçiriyoruz. Benim çok önem-

sediğim ve Dünya’da ilk olacak olan kişisel ve kurumsal

skor kart uygulaması 2016’nın en önemli projesi ve ürünü

olacak. Kişisel bilgileri ile sisteme üye olan kişiler SBM

bünyesinde tutulan tüm sigorta poliçelerine tek ekranda

ulaşabilme, detayları sorgulayabilme ve sigorta ile ilgili tüm

işlemlerini takip edebilme imkanına kavuşacaklardır.

SBM, büyüme performansını istikrar ile sürdürmeye ve

ülkemize değer katmaya devam edecektir.

Saygılarımla

inquires about the provider of the

life insurance policy

of

deceased

people

, fills a very important

niche. On the other hand,

our

reminder service for expiration

dates of liability insurance

policies

that relates to around

16

million liability insurance policy

holders

prevents millions of vehicle

owners from

loosing their policies

unexpectedly

.

Our new brand

SİGORTAM360

which we introduced

to Turkey for the first time in 2016, aims to ensure that

policyholders

can receive 360-degree service in every

area

of the sector.

Officially launched in March 2016,

SİGORTAM360

reached a total number of

15,000 members

in a very short amount of time. We expect the total number of

members to reach

1 million

until the end of the year. Using

the

SİGORTAM360

service;

30 million

life insurance,

16

million

liability insurance,

6 million

comprehensive coverage,

3 million

health,

7 million

DASK and other policyholders,

including corporate clients, can follow up their policies, access

their

accident report

information, and find an

insurance

broker in their area, appoint an expert

and

compare

liability insurance premiums

from different companies and

make more informed decisions

.

The most important benefits of

SİGORTAM360.COM

and

SİGORTAM360 Mobile

applications is that all transactions

can be saved

in the electronic environment

and

easily

accessed

in the future, and that it allows

inquiries for

multiple vehicles

, can be accessed

conveniently from

everywhere

, allows

convenient and fast processing

after

purchasing tokens and that it costs

20% less

compared to the

5664 SMS service.

We will continue to develop new products in 2016. We’ll soon

launch the KASKOSUZ service, which will show the users the

time periods during which a vehicle wasn’t covered by a policy.

The new Score Card application for companies and individuals,

which is a very important project for me and will be novelty in

the world, will be the most important project and product of

2016. With this new service, members who sign up using their

personal information, will be able to access via single screen,

all of their insurance policies saved in SBM systems, and make

inquiries and follow up all of their insurance transactions.

SBM will continue to maintain its growth performance in a

sustainable manner and continue to add value to our country.

Best Regards,

Ürün geliştirme süreçlerinin

mükemmelliği, hızlı,

kaliteli, doğru ve etkinürün

geliştirilmesini sağlamıştır

Achieving perfection in product

development processes ensured

the development of high quality,

correct and effective products