Previous Page  86 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 86 / 92 Next Page
Page Background

84

RAPOR

REPORT

2012 Eylül ayından beri devam eden planlı sistem

güncellemeleri (deployment) sonucunda kesintisiz hizmet

sloganı ile çıktığımız yolda başarıyla ilerlemekteyiz. 2015

Kasım-Aralık ve 2016 Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait

planlı ke- sintiler hariç ve tüm kesintiler şeklindeki süreklilik

raporları aşağıdaki gibidir:

As a result of planned deployments that have been going on

since September 2012, we’re moving forward with assured

steps towards our goal of uninterrupted service. Below is a

summary of the continuity reports for interruptions except

for the planned interruptions of November and December

2015 and January, February and March 2016 all interrup-

tions.

SİSTEM SÜREKLİLİK RAPORU

SYSTEM CONTINUITY REPORT

Planlı Kesintiler Hariç

Except for the Planned Interruptions

99,991%

99,989%

99,992%

100,000%

100,000%

KASIM

NOVEMBER

ARALIK

DECEMBER

MART

MARCH

OCAK

JANUARY

ŞUBAT

FEBRUARY