Previous Page  7 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 92 Next Page
Page Background

7

Bir an için duralım ve iş arkadaşlarımızın şu anda neler

yaptıklarını düşünelim. Çok meşguller ve geç saatlere ka-

dar çalışmaları mı gerekiyor? Her zaman çok mu yoğunlar?

Görevlerini zamanında bitirebiliyorlar mı? İşlerini hatasız mı

yapıyorlar? Mutlular mı? Siz mutlu musunuz? Rutin işleri-

nizi sizin için başkasının yapmasını, böylece daha yaratıcı

ve şirketiniz için daha çok katma değer sağlayan işler için

zaman bulabilmeyi istemez miydiniz?

Robotlarla Süreç Otomasyonu (RSO)

son yıllarda oyunun

kurallarını değiştiren bir faktör oldu ve etkileyici bir hızla

yayılıyor.

“Robot”

terimi, kural temelli, veri-yoğun, insan ve çoklu sis-

tem etkileşimlerini içeren görevleri tekrarlayabilen yazılım-

ları tanımlamak için kullanılan bir metafordur. Robotlar

kullanıcılar için görünmezdirler; hızlı ve maliyet-etkindirler;

insana kıyasla hata oranları çok düşüktür; insani şartlardan

etkilenmezler. İhtiyaç olursa günün her saati çalışmaya de-

vam edebilir; ihtiyaç olduğu her an imdada yetişebilirler.

Robotlarla Süreç Otomasyonu

, insan etkileşiminin, tekdüze,

öngörülebilir ve iş gücü yoğun görevleri yürüten bir sistemle

değiştirilmesidir. Robotlar insanlara, kolayca eğitilebilen,

Stop for a moment… Think of what your colleagues are do-

ing right now. Are they too busy and working late hours?

Are they always too busy? Do they complete tasks on time?

Is their work error free? Are they happy? Are you happy?

Would not you wish to have somebody else do your routine

work for you so that you could perform more creative and

more value added work for your organization?

Robotics Process Automation (RPA)

has become a game

changer in the market over the recent years and has been

spreading impressively fast.

“Robot”

is used as a metaphor to describe a lightweight

software application, replicating rule-based, repeatable da-

ta-intensive human-to-multiple system interaction tasks.

Robots are invisible to the user, they are fast, they are cost-ef-

fective and error-prone compared to a human, and are not

affected by private life circumstances. They can work around

the clock if needed, or be called up for help when required.

Robotics Process Automation

is about replacing human

interaction with the system for predictable labor intensive

straightforward tasks. Robots serve humans as easily train-

Robotics Process Automation

Robotlarla Süreç Otomasyonu

M. Ufuk

YILDIZ

*

* Dönüşüm ve Bilgi İşlem Grup Başkanı

/ EMEA Zone Transformation and IT Lead

AIG SİGORTA