Previous Page  27 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 92 Next Page
Page Background

27

SBM’DEN

FROM SBM

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün

görevlendirme ve yetkilendirmesine istinaden, Doğal Afet

Sigortaları Kurumu’nun (DASK) tüm Bilgi Teknolojileri hiz-

metlerinin SBM tarafından yürütülmesi için çalışmalar

başlatılmıştır.

Devir çalışmaları, DASK ile SBM arasında yapılan pro-

tokol çerçevesinde DASK IT Devir Programı çatısı altında

yürütülmektedir. Çok yönlü olarak altı ana proje başlığı al-

tında sürdürülen çalışmalar başarıyla tamamlanmıştır.

DASK IT Devir Programı Projeleri





BT Sözleşme & Satın Alma Süreçlerinin SBM Tarafından

Yürütülmesi





Hedef Afet Yönetim Sistemi Altyapısının Veri Merkezine

Taşınması





Üretim Altyapı Ortamlarının SBM Veri Merkezine

Taşınması

As per the commissioning and authorization by the

General Directorate of Insurance of the Undersecretariat of

the Treasury, work has started for allowing SBM to provide

all information technology services previously provided by

Turkish Natural Catastrophe Insurance Pool (DASK).

The transfer process is being handled via the DASK IT Trans-

fer Program as part of the protocol signed between DASK

and SBM. The works carried out under six main project titles

have been completed successfully.

Projects of DASK IT Transfer Program





SBM Manages the IT Agreement and Procurement

Processes





Transfer of the Target Disaster Management System

Infrastructure to the Data Center





Transfer of Production Infrastructure Environment to

SBM Data Center

DASK IT HİZMETLERİ SBM’DE

DASK IT SERVICES TO BE DELIVERED BY SBM