Previous Page  8 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 92 Next Page
Page Background

8

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

her zaman hazır, sadık, kurallara

uyan ve süreç içindeki ilerlemeyi

düzenli olarak raporlayabilen

yardımcılar olarak hizmet eder-

ler.

Robotlarla Süreç Otomasyonu

kompleks yazılım ortamları ya

da hassas sistem uyarlamaları

ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Ro-

bot uyarlamaları sistem plat-

formlarına müdahale etmez-

ler ve farklı sistemler arasında

arayüz geliştirmeleri gerektiren

geleneksel yazılım entegra-

syonu projelerine kıyasla düşük maliyetlidirler; böylece,

standart BT uyarlama masrafları nedeniyle önceliklendi-

rilememiş süreç iyileştirme çabaları için yepyeni bir fırsatlar

dünyası sunarlar.

Robotlar kolayca ölçeklendirilebilen bir işgücü olarak değer-

lendirilebilir. Birini eğittiğinizde, hiç ya da çok az maliyet ile

dilediğiniz kadarını kopyalayabilirsiniz. Robotlar uyumlu

oldukları kadar hatasızdırlar da; hesapları talimatlara göre

yaparlar ve kurallara ya da parametrelere uymayan işlem-

leri –daha sonra bir insanın tamamlayabilmesi için– kenara

ayırırlar. Robotlar her zaman denetlenebilir ve gerçekleştir-

dikleri adımları sürekli olarak kayıt altında tutarlar.

AIG

, 100’den fazla ülkede müşterilerine hizmet sunan

öncü bir uluslararası sigorta kuruluşu olarak, operasyonel

mükemmeliyetini geliştirmek ve maliyet etkinliği yaratmak

kadar, çalışan memnuniyetini arttırmanın da yollarını aktif

olarak aramaktadır.

AIG

, geçtiğimiz yıl, operasyonel faydalarının yanı sıra,

mevcut insan gücü sermayesine iş-hayat dengesi ve ye-

tenek geliştirme fırsatı sağlamak kadar çalışan memnu-

niyetini de artırmak amacıyla küresel RSO dönüşüm prog-

ramı yolculuğuna başladı.

AIG, RSO

projesinin uyarlanmasıyla belirlenen müşteri ve

poliçe operasyonel süreçlerinde hata oranlarında %99,9

azalma ve verimlilikte %70-90 oranlarında artış hedefliyor.

Çevik (agile) proje yönetim metodolojisinin uygulanmasıyla

çok kısa sürelerde süreç otomasyonu gerçekleştirilebiliyor.

Her zaman olduğu gibi,

AIG

olarak müşterilerimize daha iyi

ve daha yenilikçi yollarla hizmet sunmaya kararlıyız.

Ve bu sefer geleceği bugünden başlayarak yakına getiri-

yoruz.

able and readily available as-

sistants, loyal and conforming

to the rules of the game while

continuously reporting on its

progress.

Robotics Process Automation

doesn’t replace complex soft-

ware platforms nor the need for

sensitive system implementa-

tions. Robot implementations

are non-intrusive (compared to

traditional software integration

projects with interface develop-

ments on both sides) and they offer a world of new pos-

sibilities for process improvement efforts which used to be a

No-Go due to standard IT implementation cost-considera-

tions.

Robots are considered to be easily scalable workforce. Once

you have trained one, you can clone as many as you wish

at no or minimal cost. Robots are as accurate as compliant;

they perform their calculations as instructed and set aside

transactions which don’t comply with rules or parameters

for a human to complete it. Robots are auditable at all times,

as they continuously log steps they perform.

AIG

, as a leading international insurance organization

serving customers in more than 100 countries, has been

actively looking for ways to improve on its operational

excellence and cost effectiveness as well as increase its

employee satisfaction ratings.

Last year,

AIG

has started its journey with a global mul-

ti-line RSO transformation program aiming, among others,

to provide existing AIG human capital with an opportunity

for talent development, work life balance as well as employee

professional satisfaction.

AIG

is targeting 99.9% reduction in error rate and 70-90%

efficiency gains for the process steps which are automated

with the

RSO

program. The implementation is being realized

very quickly with agile project management methodology.

As always,

AIG

is committed to providing yet better, more

innovative ways of servicing our customers.

And this time we bring on tomorrow by starting today.