Previous Page  59 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 92 Next Page
Page Background

57

SBM’DEN

FROM SBM

Geçtiğimiz yılın başlarında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdürlüğü’nden gelen görev yazısı ile başlayan

DASK IT devir sürecinin Infrastructure bacağı 3 farklı za-

manda yapılan taşıma çalışmaları ile 2015 Eylül ayında

tamamlandı.

Birden fazla firma tarafında

HOST edilen DASK IT sis-

temleri, taşıma işlemlerinin

tamamlanmasıyla birlikte SBM

veri merkezinde tek bir habi-

tat içinde çalışır hale geldi. Bu

sayede tüm sistemlerin tek

merkezden yönetilmesi ve SBM

altyapısının DASK(Doğal Afet

Sigortaları Kurumu) içinde hiz-

met sunması sağlandı.

Ortak Kullanım Modellemeleri

Çalışmanın en büyük amaçlarından biri olan ortak kul-

lanım modellemeleriyle ciddi lisans ve maliyet kazanım-

ları sağlandı. Taşıma planlamaları yapılırken tüm envanter

içinde ortak kullanım modelleri uygulanabilecek alanlar

tespit edildi. Core network altyapısı, metro ethernet İnter-

net altyapısı, DB ve uygulama sunucu lisansları, Disk ünite-

si, yedekleme, bilgi güvenliği cihazları, monitoring araçları,

Data Center alan maliyetleri gibi birçok altyapı gereksi-

nimi kaleminde ortak kullanım modelleri oluşturuldu ve

taşımanın tamamlandığı birinci günden itibaren DASK IT

altyapısı için kullanılmaya başlandı.

Sistemler Nasıl Taşındı?

Fiziksel Taşıma gibi büyük bir değişikliğin yönetimi yapılır-

ken ortak kullanım modellerini oluşturmak ve taşınmayla

beraber bu modelleri aktif etmek, planlama aşamasının

zorlaşmasına sebep olsa da SBM ve DASK ekiplerinin

başarılı planlamasıyla tüm taşınma fazları problem yaşan-

madan gerçekleştirildi.

Fazlandırılan çalışmanın ilkinde ARY (Afet Risk Yönetim

Sistemi) projesi ve dünyada ilk defa projelendirilen AYS

(Afet Yönetim Sistemi) SBM veri merkezinde çalışmaya

başladı.

İkinci ve büyük olan fazda ise Dask Poliçe üretim sistemi-

nin taşınması gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 milyon aktif poliçe,

The infrastructure transfer phase of the DASK IT transfer

process, which commenced with the official notification re-

ceived from the General Directorate of Insurance of Under-

secretariat of Treasury early last year, has been completed

in September 2015 with transfer works carried out at three

different times.

Previously hosted by different

companies, DASK IT systems

are now hosted by a single

habitat in SBM date center

after the completion of

transfer works. This allowed

for management of all systems

from a single center and SBM

infrastructure to serve from

within DASK (Turkish Natural

Catastrophe Insurance Pool).

Modelling for Common Use

With the common use modelling which was one of the main

goals of the project, significant license and costs savings

were achieved. During the planning of the transfer process,

areas where common use models can be applied were de-

termined. Common use models were created for numerous

infrastructure requirement items such as core network in-

frastructure, metro Ethernet internet infrastructure, DB and

application server licenses, disk unit, backup, data security

devices, monitoring tools, and data center domain costs and

starting with the first day after the transfer was completed, it

started to be used for DASK IT infrastructure.

How were the systems transferred?

Even though creation and transfer of common use models

and as well as their activation result in challenges in the

planning phase of a major change such as a physical trans-

fer, all of the transfer phases were completed seamlessly and

without any problem thanks to successful planning made by

SBM and DASK teams.

In the first phase of the transfer, ARY (Disaster Risk

Management System) project and AYS (Disaster Manage-

ment System) project, which is the first of its kind, were

commissioned inside SBM data center.

And during the second and bigger phase, Dask Policy

creation system was transferred. The planning of the second

DASK IT ALTYAPI DEVRİ

Dask IT Infrastructure Transfer