Previous Page  45 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 92 Next Page
Page Background

43

SBM’DEN

FROM SBM

Deniz Araçları ZMSS,

poliçede belirtilen ticari

amaçlı yolcu taşıyan

deniz aracının, durak-

lamalar da dahil olmak

üzere, tahsis amacına

uygun şekilde kullanım-

da bulunduğu süre

içinde meydana ge-

lecek bir kaza, sabit ve

yüzer cisimlere çarpma

ve çarpma sonucunda,

seyahat eden yolcuların

veya üçüncü şahısların

uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletme-

cinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu

güvence altına alan sigorta poliçeleridir.

Kaza, zarar görenlerin ölümüne sebebiyet verdiği takdirde,

ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun

kalma ve zarar görenlerin geçici veya daimi surette sakat-

lanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona

ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda sapta-

nan sakatlanma tazminatlarını karşılamaktadır.

Poliçe, kaza nedeniyle yaralanan zarar görenlerin ilk yardım,

muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede

veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile

tedavinin gerektirdiği diğer giderleri; yolcuların beraberinde

veya deniz aracının eşyalar için ayrılmış bölümünde bulu-

nan bagaj ile araçları ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan

her çeşit bagajın uğrayacağı zararlar ile yolcu dışındaki

üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi zararlara ilişkin tazmi-

nat talepleri de teminat altına alınmaktadır.

Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı, kirlilik ve enkaz kaldır-

ma masraflarını da kapsamaktadır.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları’na ilişkin

üretim ve hasar verilerinin SBM’ye transfer edilmesi için

gerekli web servis altyapısı tamamlanmış olup, 2016 Mart

itibari ile veri transferine başlanmıştır.

Liability

Insurance

for Sea Vessels is the

insurance that provides

coverage, on behalf of

the operator against

physical and material

damage for passengers

or third parties as a

result of any accident or

collision with fixed or

floating objects during

the time the sea vessel

designed for commercial passenger transportation as men-

tioned in the policy, is used for its intended purpose includ-

ing stops.

If the accident results in any casualty, or results in the

dependents of the deceased to loose their financial support,

or results in victims to be disables temporarily or permanently,

the policy provides compensation for disability as a result

of the accident, as determined by medical reports after the

relevant medical treatment is completed.

The policy also covers expenses for first aid and hospitalized or

in-patient medical examination at hospitals or other places

and other related expenses required by medical treatment as

well as for any damage to personal belongings of passengers

carried with them inside the vessel or in the separate section

of the vessel spared for carrying such items and for material

damage to third parties other than passengers.

Third party liability compensation also covers contamina-

tion and wreckage removal expenses.

The web service infrastructure for transfer of policy genera-

tion and claim data related to Sea Vessel Liability Insurance

to SBM has been completed and data transfer has started as

of March 2016.

Denİz Araçları Zorunlu Malİ Sorumluluk

Sİgortası SBM’de

SBM now covers Liability Insurance for Sea Vessels