Previous Page  43 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 92 Next Page
Page Background

41

SBM’DEN

FROM SBM

Tamirhane Referans Listesi Genelgesi ve

Destekleyen Genel Şartlar

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan  08.09.2015

tarihli ve (2015/32) sayılı Tamirhane Referans Listesi’ne

ilişkin Genelge ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

nezdinde Tamirhane Referans Listesi oluşturularak,

tamirhanelerin eksper ve sigortalı görüşü ile skorlanması

ve sonuç itibari ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması

öngörülmektedir. Uygulama 22.02.2016 tarihli ve 2016/8

sayılı genelgeye istinaden 1 Nisan 2016 itibari ile yürürlüğe

girdi.

Uygulamanın amacı; Türkiye genelinde tamirhane

havuzunun

SBM

veri

tabanında

oluşturulması,

tamirhanelerin sundukları hizmetin kalitesine göre

skorlanması ve elde edilen skor skalası ile onarım ve

bakım hizmetleri için referans teşkil edecek bir tamirhane

listesinin sigortalı erişimine sunulmasıdır.

Eksper ve Poliçe Sahipleri

(sigortalılar,

sürücüler)

Tamirhaneleri Değerlendirecek

Uygulama ile eksperler, ekspertizini yaptıkları aracın onarım

gördüğü tamirhaneyi Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği

esaslar çerçevesinde SBM üzerinden değerlendirebiliyor.

Aynı zamanda; her bir tamirhane sigortalı tarafından da

e-Devlet sistemi üzerinden değerlendirilebiliyor.

Genel skorlama 100 puan üzerinden gerçekleştiriliyor

ve bu skorun %80’i eksper ve %20’si ise sigortalı

değerlendirmesinden alınıyor.

Repair Center Reference List Acurriculum

and Supported General Specifications

As per the Repair Center Reference List Curriculum

dated 08.09.2015 and numbered (2015/32) released by

Undersecretariat of Treasury, a Repair Center Reference List

will be created at Insurance Information and Monitoring

Center (SBM).With this list, the goal is to improve the quality

of service provided by means of expert and beneficiary views

and scoring methods. The new practice has been officially

adopted based on the curriculum numbered 2016/8 and

dated 22.02.2016.

The main purpose of the new practice is to develop a

nationwide repair center pool in SBM database, to score the

repair centers based on the quality of service they prove and

to make available to beneficiaries, a list of repair centers

which will serve as a reference for repair and maintenance

services based on these scores.

Experts And Beneficiaries (Policyholders,

Drivers) Can Now Score The Repair

Centers

With the new practice, the experts will be able to assess

the service center where the vehicle for which they provide

expertise service was repaired via the web application

as per the principles and procedures determined by the

Undersecretariat of Treasury.

At the same time service provided by every repair center can

be reviewed and scored by the beneficiary via the e-Devlet

system.

TAMİRHANELERİN KALİTESİ ARTIYOR

QUALITY OF REPAIR CENTERS WILL BE IMPROVING

Eksperler ve Sigortalılar Tamirhaneleri Değerlendiriyor

Experts and Beneficiaries to Score Repair Centers