Previous Page  80 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 92 Next Page
Page Background

78

SAĞLIK SİGORTALARI

HEALTH INSURANCE POLICIES

RAPOR

REPORT

Sağlık Sigortası’nın Sağlık ve Seyahat Sağlık branşlarında 2016 yılı Ocak-

Şubat-Mart aylarında yaklaşık 849 bin poliçe düzenlenmiştir. Bu poliçelerin

%31’i Sağlık olarak üretilmişken, %69’u Seyahat Sağlık olarak üretilmiştir.

Poliçe üretiminde 2016 yılının ilk çeyreğinde, 2015 yılı ilk çeyreğine kıyasla

%34’lük bir artış sağlanmıştır. 2016 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yaklaşık

1.136 bin poliçe primi üretilmiştir.

Poliçe adedi ve prim üretimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

In the Health and Travel Health branches of Health Insurance, a total of

around 849 thousand policies were arranged during the period of Janu-

ary-February-March. While 31% of these policies were arranged in the

Health Branch, 69% were arranged in the Health Travel branch. A 34%

increase was observed in the total number of policies arranged from the

first quarter of 2015 until the first quarter of 2016. A total of around 1,136

policies were arranged during January-February-March of 2016.

Total number of policies arranged and amount of premium generated are

shown in the graph below.

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

Ocak ’16

January ’16

Şubat ’16

February ’16

Mart ’16

March ’16

Poliçe Adedi

Number of Policies

600,000,000.00

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

0

Poliçe Primi

Policy Premiums

Ocak ’16

January ’16

Şubat ’16

February ’16

Mart ‘16

March ’16