Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

BU SAYIDA

|

THIS ISSUE

HABER

/

NEWS

ANTALYA TİCARET ODASI SEKTÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE HELD AN INFORMATIVE MEETING 59 TEKNOLOJİDE SON TRENDLER: GİYİLEBİLEN TEKNOJİLER LATEST TECHNOLGOICAL TRENDS: TECHNOLGOIES THAT CAN BE WORN 60 RAPOR / REPORT KAZA TESPİT TUTANAĞI (KTT) İSTATİSTİKLERİ ACCIDENT REPORT (KTT) STATISTICS 63 MOBİL KAZA TUTANAĞI MOBILE ACCIDENT REPORT 64 EKSİST - EKSPER ATAMA ADETLERİ EKSIST – EXPERT APPOINTMENT FIGURES 65 SAĞLIK SİGORTASI HEALTH INSURANCE 66 KASKO SİGORTASI COMPREHENSIVE COVERAGE 67 TRAFİK SİGORTASI LIABILITY INSURANCE 68 HAYAT SİGORTASI LIFE INSURANCE 69 SİSTEM SÜREKLİLİK RAPORLARI SYSTEM CONTINUITY REPORTS 70 TALEP YÖNETİM RAPORLARI REQUEST MANAGEMENT REPORTS 71 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? DID YOU KNOW THESE? 72

UZMAN GÖRÜŞÜ

/

EXPERT VIEW

İlyas KAYMAKÇI SBM 2014 Hedeflerİnden Bİrİnİ Daha Gerçekleştİrdİ SBM REALIZED ANOTHER 2014 TARGET 35 Ali Rıza ALTIPARMAK BİLGİ Dergİsİ Ipad Uygulaması Yayında! BILGI MAGAZINE IPAD APPLICATION IN LIVE NOW! 38 Yasemin GÜNEY SBM’de Test ve Sürüm Yönetİmİ / Test süreçlerİ ALM İle takİp altında! TESTING AND VERSION MANAGEMENT / TEST PROCESSES ARE UNDER CONTROL WITH ALM AT SBM! 40 İlkay İnci AKBIYIK OTO SİGORTALARI Vehicle Insurance 44 İsmet ATALAY SBM İş Zekası Raporları Artık Mobİl Cİhazlarda! SBM BUSINESS INTELLIGENCE REPORTS ARE NOW ON MOBILE DEVICES! 47 Dr. Serkan AYDIN SBM, Sİgorta Suİstİmallerİnİ Önemlİ Oranda Azaltacak FRAUD-SAS PROJECT OF SBM 49 Mehmet Akif GÜNEŞ SBM Yenİ İş Zekası Portali THE NEW BUSINESS INTELLIGENCE PORTAL BY SBM 56