Previous Page  35 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 76 Next Page
Page Background

35

ISO 27001: İşletmenizi Siber Suçlardan Korumak

Günümüz dijital ortamında internet üzerinde işlenen

yasadışı faaliyet için kullanılan terim olan siber suç,

işletmeler için büyük bir sorun olmakla beraber üretimleri ve

itibarları için de bir tehlike oluşturmaktadır. Güvenlik açıkları

veri hırsızlığı, e-posta saldırıları, spam ve dolandırıcılık gibi

tehditleri içerir ve bu tehditlerin sonucu ödenecek bedel de

çok ağırdır.

Potansiyel müşteriler ve üyeler bu siber ihlallerden kaynaklı

dolandırıcılık, kişisel bilgilerin kaybı ve herhangi bir itibar

zedelenmesi konusunda doğal olarak endişelidirler. Bu

tehditlerin azaltılması için bir dizi politikayla BT (Bilgi

Teknolojileri) veya Bilgi Güvenliği ile ilgili riskleri yönetmeye

yarayan ISO 27001 diye adlandırılan Bilgi Güvenliği

Yönetimi Sistemi (BGYS) ile uyum

şirketler için kritik bir gündem

maddesi olmalıdır. ISO 27001

standartı

işletmelerin

insan,

süreç ve teknoloji riskleri üzerine

odaklandığına ve uluslarası en iyi

uygulamaların takip edildiğine dair

bir kanıttır.

ISO 27001; güvenlik, verimlilik,

değişimi

ve

ticaretin

kolaylaştırılmasını geliştirmek için

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI)

ISO 27001: Protecting Your Business From Cyber

Crimes

The concept of cyber crime which is a term used to define

illegal activity carried out on internet in the electronic

environment, poses a big problem for businesses and creates

serious risks for their productions and their reputation as

well. Security gaps cover issues like data theft, e-mail attacks,

spam and fraud and the price to be paid as a result of these

threats are usually too high.

Potential customers and members are naturally concerned

about fraud, lossof personal dataandanydamage toreputation

as a result of these cyber violations. The Information Security

Management System (ISMS) also known as ISO 27001

aims to manage risks related to Information Technologies

or Information Security and compliance with this standard

should be a critically important

agenda item for companies. ISO

27001 standard is a proof that

businesses focus on human,

process and technology risks and

international best practices are

followed.

ISO 27001 is the standard

international Information Security

Management framework developed

by British Standards Institute

with the goal of ensuring safety,

efficiency, business change and

SBM 2014 Hedeflerİnden Bİrİnİ Daha

Gerçekleştİrdİ

ISO 27001

SBM REALIZED ANOTHER 2014 TARGET ISO 27001

İlyas KAYMAKÇI

Bilgi Güvenliği ve Risk Müdürü

Information Security and Risk Manager

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW