Previous Page  65 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 76 Next Page
Page Background

65

In 2014, a total of 30.667 received heavy damage. The

months when the vehicles got the biggest damage since

January until now are the summer months. It is observed

that most accidents happened during the months of June,

July and August.

2014 yılında toplam 30.667 adet araç ağır hasar almıştır.

Ocak ayından günümüze kadar araçların en çok ağır

hasar aldığı aylar ise yaz ayları olarak dikkat çekmektedir.

Araçların en çok Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında ağır

hasar yaptığı gözlemlenmektedir.

Ağır Hasarlı Araç Adetlerİ

NUMBER OF VEHICLES WITH HEAVY DAMAGE

2013 Mayıs ayında yeni kuralları ile yeniden yürürlüğe

giren EKSİST uygulamasında 2013 yılında aylık ortalama

710 adet atama yapılmıştı. 2014 yılında EKSİST arama

adetleri geçen yıla oranla biraz düşse de aylık ortalama

661 adet eksper atamasının EKSİST üzerinden yapıldığı

görülmektedir.

AWith the EKSIST application that was re-launched with new rules

in May 2013, on average 710 expert appointments were made

per month in 2013. In 2014, EKSIST appointment rates decreased

slightly compared to previous year but it is seen that on average

661 expert appointments were made via the EKSIST system.

651

663

676

742

702

724 641

625

745

554

589

622

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

800

700

600

500

400

300

200

100

0

EKSİST - Eksper Atama Adetlerİ

EXIST – EXPERT APPOINTMENT FIGURES

RAPOR

REPORT

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2475

2033

2307

2328

2549

2885

2990

3097

2686

2864

2168

2295

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12