Previous Page  67 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 76 Next Page
Page Background

67

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel

Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da

değişmiştir. Ana teminatlar çerçevesinde dar kasko ve

kasko ürünü yer alırken, genişletilmiş kasko ile tam kasko,

ek teminatları da kapsamaktadır. 2014 yılında düzenlenen

kasko poliçeleri incelendiğinde sigortalıların eğiliminin

Genişletilmiş Kasko yönünde olduğu görülmektedir.

Değişen kasko genel şartlarına göre, onarım yapılacak

olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek

servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek

servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer

almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça

veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin

kullanılacağı belirtilmektedir. Bu yönde bir belirleme

olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve

parça esas alınmatadır.

Bu kapsamda 2014 yılında düzenlenen poliçelerde servis

seçim tipi ve parça tercihleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

With the new Comprehensive Coverage General Provisions that

took effect on 01.04.2013, products, conditions and coverage

as well have changed. While the main coverage includes

limited comprehensive coverage and comprehensive coverage,

the expanded comprehensive coverage product includes

supplementary coverage too. Looking at the comprehensive

coverage policies arranged in 2014 it is seen that beneficiaries

had a tendency to choose expanded comprehensive coverage

policies.

According to the new general provisions for comprehensive

coverage policies, in case of a repair, the policy has to indicate the

service company to repair the vehicle and the service company

can be determined by the insurance company or the beneficiary.

The policy should also indicate weather or not the original spare

part or its equivalent will be used for compensation of the claim.

If no indication is made, the compensation method, service and

spare part indicated by the beneficiary should be taken as basis.

Accordingly, the preferences of beneficiaries with regard to

service selection and spare part selection have been as follows:

KASKO Sİgortası

Comprehensive COVERAGE

RAPOR

REPORT

YEDEK PARÇA KULLANIM TİPİ

Spare Part Selection

SERVİS SEÇİM TİPİ

Service Selection

BELİRTİLMEMİŞ

Not indicated

EŞDEĞER PARÇA

Equivalent spare part

ORİJİNAL PARÇA

Original spare part

BELİRTİLMEMİŞ

Not indicated

SİGORTA ŞİRKETİ

Insurance Company

SİGORTALI

Beneficiary

51%

49%

0%

59%

36%

5%

98%

2%

GENİŞLETİLMİŞ KASKO

EXPANDED COMPREHENSİVE

DİĞER

OTHER