Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

TÜRKİYE, SİGORTA ve SBM

Yakın zamanda “Türk Malı”(Made in Turkey) logo ve sloganı

“Türkiye, bu gücü keşfet” (Turkey, Discover the potential)

logo ve sloganı ile değiştirildi. Artık Türkiye’de üretilen

yeni ürünlerde

“Türkiye’nin gücünü keşfet”

damgasını

göreceğiz. Türkiye’de her alanda çok büyük fırsat, çok fazla

potansiyel ve büyük bir güç olduğu dış piyasalar ve yabancı

yatırımcılar tarafından ifade edilmektedir. Genç nüfusu

ve dinamik yapısı ile Türkiye, sürekli bir cazibe merkezi

olmuştur, olmaya da devam edecektir. Regülasyonlar ile

telekomünikasyondan finansa, üretimden hizmet sektörüne

ve inşaattan sanayileşmeye her alanda yapısını güçlendiren

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında daha fazla öne

çıkmıştır. Türkiye’nin

yüksek orta gelirli

ülkeler sınıfından

yüksek gelir düzeyine

geçmesi için kişi başı GSYH’de

2 bin

dolar

fark kaldı. Türkiye artık yüksek gelir düzeyine sahip

yatırım yapılabilecek

en istikrarlı

gelişmekte olan ülke

konumuna geldi.

SİGORTA POTANSİYELİNİ ve GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

Türkiye’deki bu potansiyeli ve gücü keşfeden yabancı

sigorta şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’de

büyüme planlarına devam ediyor. Avrupa’daki gelişmiş ve

yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere göre Türkiye’de sigor-

ta sektörünün ve sigortacılığın 4 (dört) kat daha büyüme

potansiyeli var. 25 Milyar TL olan yıllık prim üretiminin 100-

125 Milyar TL seviyelerine gelebilme potansiyeli mevcut. Bu

potansiyeli yakalamak için yerli ve yabancı sigorta şirketleri,

acenteler ve sigortacılar var güçleriyle çalışıyorlar. Sürekli

yeni yaklaşımlar, yeni fikirler, yeni ürünler, yeni hizmetler ve

yeni tanıtım reklamları görüyoruz. Sigorta sektörü de her

TURKEY, INSURANCE AND SBM

Recently, “Made in Turkey” logo and slogan has been

replaced by “Turkey, Discover the potential”. From now

on, on the products produced in Turkey, we’ll see a label

saying “Discover Turkey’s Potential”. All foreign markets

and investors indicate that Turkey offers big opportunities

and great potential in all areas. With its young population

and dynamic structure, Turkey has always been a center of

attraction and will continue to be so. Having reinforced its

infrastructure in all areas ranging fromtelecommunications

to finance and from manufacturing and service Industry,

with new regulations, Turkey has stood out among other

developing countries. GDP gap that Turkey needs to close

in order to jump from the category of

high-middle income

countries to the category of

high-income countries

is

now only

2.000 USD

. Turkey is now seen as the

most

sustainable

developing country with high-income level

offering favorable investment conditions.

DISCOVER THE POTENTIAL AND POWER OF THE

INSURANCE INDUSTRY

Having discovered this potential and power of Turkey,

foreign insurance companies continue to make

investments and pursue their growth plans in Turkey.

According to the developed European countries with high-

income levels, Turkish insurance industry has the potential

to grow four times more. Current premium generation

which is 25 billion TL has the potential to go up to 125

billion TL. In order to tap this potential, local and foreign

insurance companies and agencies are working hard. We

constantly see new approaches, new ides, new products,

new services and new commercials. And as in all other

sectors, insurance industry as well has started to place

BU GÜCÜ

KEŞFEDİN!

DISCOVER THE POTENTIAL

AYDIN SATICI

Merkez Müdürü

Managing Director

SBM

GİRİŞ

INTRO