1 / 76 Next Page
Information
Show Menu
1 / 76 Next Page
Page Background 7. GÖRÜŞ/YORUM (OPINION/COMMENT) 34. UZMAN GÖZÜYLE (EXPERT VIEW) 62. RAPOR (REPORT) 2015’te sİgorta sektörünün en önemlİ gücü SBM’den dİkkat çeken yenİlİkler gelİyor AYDIN SATICI AS THE BIGGEST POWER IN THE INSURANCE INDUSTRY, SBM WILL BE BRINGINING MAJOR NOVELTIES TO THE SECTOR 4 AS PART OF ITS BUSINESS CONTINUITY AND EMERGENCY APPROACH, SBM BACKED UP ALL ITS SERVERS AND DATABASES. SBM, İş süreklİlİğİ ve acİl durum kapsamında tüm sunucu ve verİtabanı altyapısını yedeklİ hale getİrmİştİr 24 BÜLENT GEÇKİN SBM NOW OFFERING COMPLEMENTARY AND SUPPORTIVE HEALTH INSURANCE! Tamamlayıcı ve Destekleyİcİ Sağlık Sİgortaları Artık SBM’de! 28 AHMET GÜNEŞ “2014 SBM’nİn yenİ projelerİ tamamlaması ve hayata sunması açısından oldukça verİmlİ bİr yıl oldu” 2014 WAS A QUITE EFFECTIVE YEAR FOR SBM IN TERMS OF REALIZING NEW PROJECTS

SBM Yönetim KOMİTESİ Başkanı, AKSigorta Genel Müdürü

/ SBM CHAIRMAN OF THE BOARD, AKSIGORTA GENERAL MANAGER

UĞUR GÜLEN:

4

SAYI

ISSUE

2015

INSURANCE INFORMATION AND MONITORING CENTER TECHNOLOGY MAGAZINE

SİGORTA BİLGİ ve GÖZETİM MERKEZİ TEKNOLOJİ DERGİSİ

INFORMATION

ÖRNEKTİR

/

SAMPLE EDITION

www.sbm.org.tr/dergi/4