Previous Page  69 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 76 Next Page
Page Background

69

Hayat sigortalarında poliçe adetleri günden güne artmakta.

10 Kasım 2013 tarihinde 20 milyona yakın yürürlükte poliçe

var iken, yalnızca 1 yıl sonra -10 Kasım 2014 itibari ile poliçe

sayısı %12’lik bir artışla 23 milyonu geçmiştir.

Bununla birlikte yürür sigortalı adedi de 11 milyonu

geçmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10,6 mi-

lyon civarlarında idi. %5 e yakın gerçekleşen bu artış, sig-

ortalıların hayat sigortasına olan ilgisinin her geçen gün

arttığını çok net göstermektedir.

Number of policies in life insurance category increases

everyday. While the number of policies in effect was 20

million on 10 November 2013, this figure increased by

12% and exceeded 23 million exactly one year later on 10

November 2014.

In addition, the number of walking beneficiaries has ex-

ceeded 11 million. This figure was around 10,6 million

during the same period last year. This increase of around

5% clearly indicates that the interest of beneficiaries in life

insurance increases everyday.

HAYAT Sİgortası

LIFE INSURANCE

RAPOR

REPORT

Hayat Yürürlük Toplam Sigortalı Adedi

Number of Beneficiaries in Effective Life

Insurance Policies

Hayat Yürürlük Toplam Poliçeli Adedi

Number of Effective Policies in Life

Insurance Category

10.687.807

11.223.566

20.653.940

23.166.155

2013

2014

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0