Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

sektörde olduğu gibi inovasyona, teknolojiye ve yeni niş

yaklaşımlara önem vermeye başladı. Inovasyon için özel-

likle kendi içindeki potansiyeli ve gücü keşfetti.

63 Trilyon

TL

riski

teminat altına

alan Sigorta Sektörü

Türkiye’nin

GÜCÜNE GÜÇ

katmaktadır.

SBM ’den DÜNYADA İLK ve TEK UYGULAMALAR

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden sektöre ve tüm

Türkiye’ye sunulan dünyada ilk ve tek olan iki önemli uygu-

lama var.

Mobil Kaza Tutanağı

ve

KOKPIT

Dashboard

uygulaması. Akıllı telefon ve tablet üzerinde çalışan KOKPIT

uygulaması ile sigorta sektörünün üst düzey yöneticileri sek-

törün analizini günlük olarak yapabiliyor ve değişen sektörel

trendleri günlük olarak her yerde her an takip edebiliyorlar.

Türkiye’de ve dünyada başka hiçbir sektörde bulunma-

yan bu yetenek, sadece Türkiye sigorta sektörüne özgü

önemli bir güçtür. 1-1,5 saat süren Kaza Tespit Tutanağı

işlemlerini 10 dakikaya, 14 gün süren kusur oranı tespit

süresini 3 güne düşüren Mobil Kaza Tutanağı uygulaması

sigorta sektörünün geliştirdiği en yenilikçi ve en faydalı

ürünü ve gücüdür. Maddi hasarlı kaza yapan taraflar için

(iki kişi) yıllık

2 milyon saat

kazanım ve

trafik sıkışıklığının

azaltılması

bu uygulamanın ilk akla gelen en önemli ka-

zanımlarıdır. Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha hızlı

ve daha kaliteli hizmet vermesine olanak sağlayan Mobil

KTT uygulaması suistimallerin de önüne geçilmesine im-

kân sağlamaktadır. SBM gücünü keşfeden sigorta sektörü

ve sigortalılar Türkiye’ye değer katmaya devam ediyorlar.

Mobil KTT’den kazanımın maksimum seviyede olabilmesi

için bu uygulamanın 20 Milyon akıllı telefona yüklenmesini

ve tüm KTT formlarının sadece Mobil KTT üzerinden giril-

mesini bekliyoruz.

SBM POTANSİYELİNİ ve GÜCÜNÜ KEŞFEDİN

2003 yılında sigorta sektörünün çok iyi bir öngörü ile kur-

duğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) artık sek-

tördeki büyük potansiyeli harekete geçirerek en önemli güç

konumuna geldi. Sektör artık SBM‘nin ürettiği servisleri ve

hizmetleri çok yoğun bir şekilde kullanarak gücüne güç

katmaya başladı.

Dünyada

örneği olmayan uygulamalar

ile

SBM

; sigorta sektörünün ve Türkiye’nin

GÜCÜNE GÜÇ

katmaktadır.

Yeni yılda (2015) sigorta sektörünün en

önemli gücü SBM’den iki önemli yenilik

geliyor. Yeni kurulan

Doğrudan Tazmin

Sistemi (DTS) ve Suistimali Engelleme

Sistemi. 16 milyon

müşteriyi ilgilen-

diren ve sektörün

%20

’lik prim üretimini

sağlayan en önemli sigortacılık branşı

zorunlu trafik sigortasında

artık şir-

ketler

müşterilerine değer

katabilecek

greater emphasis on innovation, technology and niche

approaches. And it discovered its own potential especially

in terms of innovation. Having brought

under coverage

, a

total of

63 trillion TL

worth of risk, the insurance industry

adds power to the power of Turkey

.

NOVEL AND UNIQUE APPLICATIONS SBM

Insurance Information and Monitoring Center offers two

important applications that are the firsts of their kind

of insurance industries both in Turkey and the world.

The Mobile Accident Report and KOKPIT – Dashboard

applications. KOKPIT application

, which works both on

smart phones and tablets, allows the executives of the

industry to access sectorial analyses on a daily bases and

follow up the changing sectorial trends on a daily basis

from everywhere. This competency, which can’t be found

in any other industry neither in Turkey nor in the world, is

Turkish insurance industry’s unique power. With the Mobile

Accident Report application, accident report creation times

which were between 1 to 1,5 hours before are brought

down to 10 minutes while fault rate determination period

which was 14 days is brought down to 3 days and this

application is the most innovative and beneficial product

of the insurance industry and is a great power of the sector.

For parties involved in accidents with material damage,

earning

2 million hours

per year (for two persons) and

decreasing traffic jam due to accidents are two major

benefits of this new application. Allowing the insurance

companies to provide higher quality and faster service,

the Mobile Accident Report application, also prevents

insurance fraud. Having discovered the power of SBM, the

insurance industry and the beneficiaries, continue to add

value to Turkey. In order to obtain maximum benefit from

the Mobile Accident Report application, we expect this

application to be installed on 20 million smart phones and

all accident reports to be filled using this application.

DISCOVER THE POTENTIAL AND POWER OF SBM

Founded in 2003 by the insurance industry as a fruit of

the Industry’s long-term vision, Insurance Information and

Monitoring Center (SBM) has now become a major power

in the sector by mobilizing the big potential of the sector.

By utilizing the services provided by SBM, the industry has

started to add power to its existing power. With application

s unique in the

world, SBM

adds

power to the existing

power

of the insurance industry and Turkey as well.

Inthenewyear (2015), SBM, thebiggest

power in the insurance industry will

be offering two novelties. The newly

established

Direct Compensation

System (DTS)

and Fraud Prevention

System

. In the category of liability

insurance, the most important

insurance branch which relates to 16

million beneficiaries and generates

20% of the total premium in the

GİRİŞ

INTRO

Yeni yılda (2015) sigorta

sektörünün en önemli gücü

SBM’den iki önemli

yenilikgeliyor.

In the newyear (2015), SBM, the

biggest power in the insurance

industrywill be offering two

novelties.