Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Suistimali Engelleme Sistemi

SBM bünyesinde 2013 yılında başlatılan Fraud projesi

geçen yıl tamamlanmıştır.

Sigorta sektörüne yaklaşık 2 milyar TL karlılık getirecek

olan Fraud projesi ile suistimallerin azaltılması ve sigorta

sisteminin hak ettiği yere ulaşması konusunda SBM, sek-

töre hem maddi hem de manevi büyük bir katmadeğer

sağlayacaktır.

İnovasyon

SBM’nin sektörün merkezinde bulunması rolüyle gelecek

dönemde de sektörün önünü açabilecek inovatif projelere

devam etmesi oldukça önem arz etmektedir. Telematics

ölçümleme sistemiyle sürücü davranışları kaydedilerek

tek merkezde toplanabilir, yüksek bütçeli yatırım gerektiren

harita sistemleri gibi hizmetler SBM altında oluşturulacak

bulut hizmeti ile sektöre kazandırılabilir. Böylece her şirketin

ayrı ayrı yatırım yapması gerekmeyeceği gibi, sigortalıların

kişisel verileri de ortak bir havuzda ve güvenli bir ortamda

saklanmış olacaktır.

2015’in sigorta sektörü açısından beklentilerin karşılandığı

bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla

Fraud Prevention System

Fraud project initiated by SBM in 2013 has been completed

last year.

With the Fraud Prevention project which is estimated to provide 2

billion TL profit to the insurance sector, SBM will be providing the

industry with great added value both in material and immaterial

sense in terms of decreasing fraud and allowing the insurance

system to reach the point it deserves.

Innovation

As SBM is at the center of the industry, it is crucial for SBM to

continue realizing innovative projects that would pave the way

for the sector in the coming term as well. With the telematics

measuring system, driver behavior can be recorded and data can

be collected at a single location and services like map systems

that require high level of investment can be introduced to the

industry via the cloud service to be created under SBM roof.

This would prevent each company having to make a separate

investment and personal data of beneficiaries would be kept

safely in a common pool.

I’m hoping for 2015 to be a great year for the insurance

industry to meet its expectations.

With Regards

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

Türkiye’nin genç nüfusu, giderek

yükselen eğitimseviyesi ve şehirleşme

oranı sigortaya olan talebi artırıyor.

Belli bir yaşamkalitesine erişen bireyler,

ekonominin gelişmesi sayesinde büyüyen

KOBİ’ler, varlıklarını korumak,

sürdürebilmek ve önlerindeki

belirsizlikleri ortadankaldırmak için

risklerini sigortalatmak istiyor.

Young population of Turkey, ever increasing

education level and rate of urbanization

increase the demand for insurance. Individuals

attaining a certain life quality, SMBs that

growwithbetter economic conditions are all

willing to have their risks insured in order

tomaintain and sustain their assets and to

eliminate uncertainties ahead.