Previous Page  44 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 76 Next Page
Page Background

44

Kasko Online

Kasko Poliçe ve Kasko Hasar yapısının yeniden

düzenlenmesi ile beraber, mevcut transfer ile gerçekleşen

veri aktarımı yerine web servislerle kontrollü olarak veri

aktarımı sağlanan yapıya geçilmiştir.

Bu yeni yapı ile sektöre birçok fayda yaratılmaktadır:





Kasko Poliçelerinin online olarak SBM sistemine

aktarılması sağlanmaktadır.





Kasko hasar bilgileri en çok 1 gün gecikme ile SBM

sistemine aktarılabilmektedir.





Eski yapıda alınamayan poliçe ek (zeyil) bilgilerinin

alınabilmesi ve bu sayede hasarın doğru poliçe ve araç

ile ilişkilendirilebilmesi sağlanmaktadır.

Araç bilgilerinin doğru olarak sisteme alınabilmesi

için Trafik Poliçe yapısında olduğu gibi Emniyet Genel

Müdürlüğü (EGM)’den kontrol yapılmaktadır. Poliçe

ve hasarların gönderiminde alınabilecek hatalar anlık

olarak çözülebilmektedir. Hasar Bilgilerinin Poliçe Eki

ile ilişkilendirilerek şirketler tarafından gönderilmesi

sağlanabilmektedir. Kolay ve hızlı veri paylaşımı

ile operasyonel maliyetlerin azalması ve sigorta

usulsüzlüklerinin önlenmesi hedeflenmektedir. Tazminat,

masraf, muallak bilgilerinin ayrı ayrı tarihsel olarak takibi,

tazminat ödemesi yapılan kişi/kurum bilgileri, dosya ile

ilgili tüm fatura ve dava bilgilerinin tutulması sağlanarak

şeffaflık sağlanmaktadır.

Ayrıca, Kasko Poliçe web servisinde yeni web servis

fonksiyonları hazırlanmıştır. Mevcut poliçe vadesinin 1

yıldan uzun olabilmesi, referans gösterilen poliçedeki araç

grup kodu ile poliçedeki araç grup kodunun farklı olabilmesi

Kasko Online

With the restructuring of Comprehensive Coverage Policies

and Comprehensive Coverage Claim Structure, a new system

whereby data transfer takes place in a controlled manner via

web services has been adopted instead of data transfer via the

existing system.

This new structure brings numerous benefits to the sector.





It allows online transfer of Comprehensive Coverage Policies

to SBM’s system.





Comprehensive Coverage claim information is transferred to

SBM’s system with a maximum delay on 1 day.





It also allows transfer of policy supplemental information,

which couldn’t be transferred, in the previous structure,

which in turn allows the claim to be matched with correct

policy and vehicle.

In order for vehicle information to be saved in the system

correctly, information is verified with the Security General

Directorate as with the Liability Insurance Policies. Any

errors that may be received during the transfer of policies

and claims can be corrected instantly. It also allows linking

Claim Information to Policy Supplemental Information so that

insurance companies can transfer the claim information. The

goal is to decrease operational costs and insurance fraud as

a result of easy and fast data sharing. The new system also

ensures transparency by allowing chronological tracking of

claim, payment and reserved amount information and enabling

the user to save all invoice and court case information in the

system.

In addition, the new Comprehensive Coverage web service

also features new web services. The new system allows the

existing policy maturity term to be longer than 1 year, having

OTO SİGORTALARI

Vehicle Insurance

İlkay İnci AKBIYIK

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW