Previous Page  70 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 76 Next Page
Page Background

70

2012 Eylül ayından beri devam eden planlı sistem

güncellemeleri (deployment) sonucunda kesintisiz hizmet

sloganı ile çıktığımız yolda başarıyla ilerlemekteyiz. 2014

yılına ait planlı kesintiler hariç ve tüm kesintiler şeklindeki

süreklilik raporları aşağıdaki gibidir:

As a result of planned deployments that have been going on

since September 2012, we’re moving forward with assured

steps towards our goal of uninterrupted service. Below is a

summary of the continuity reports for interruptions except

for the planned interruptions of 2014 and all interruptions.

Sİstem Süreklİlİk Raporları

SYSTEM CONTINUITY REPORTS

RAPOR

REPORT

All interruptions in 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

92%

91%

90%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014

Average

DATABASE AVAILABILITY

(2014)

99.96%

99.99%

99.95%

99.95%

99.96%

100%

100%

99.96%

99.99%

100%

100%

99.97%

99.98%

100%

99%

98%

97%

96%

95%

94%

93%

92%

91%

90%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014

Average

END TO END AVAILABILITY

(2014)